23.02.2023 Kirjoittaja Pekka Vuorela

Tunnista tiedolla johtamisen mahdollisuudet

– nykytilan analysoinnista kohti strategisia tavoitteita

 

Liian usein meillä on kiire rakentaa uusia tavoitteita ja kehittää uutta, ilman että organisaatiossamme on tarkkaa ymmärrystä nykytilanteesta. Ajattelemme tietävämme markkinatilanteen ja positiomme siinä kristallinkirkkaasti. Tämä tyypillinen harhaluulo liittyy usein siihen, että olemme liian lähellä liiketoimintamme arkea ja näkemyksemme syntyy liian usein organisaation toimintaympäristön sisältä käsin. Todellisuudessa oma näkemyksemme nykytilasta saattaa olla hyvinkin erilainen kuin asiakkaiden ja sidosryhmien kokemus. Näkemyksemme nykytilasta ei saisi koskaan perustua vain organisaation sisäiseen käsitykseen  –  olla johtoryhmän, myynnin tai tiimien tuottamaa – vaan aidosti testattua ja mitattua tietoa markkinasta.

 

Syvennä asiakasymmärrystä

Me Innolinkillä puhumme 360 asteen markkinanäkemyksestä, jonka avulla avaamme uusia näkökulmia havainnoida markkinaa ja sen tuomia mahdollisuuksia. Tiedolla johtaminen avaa kokonaisvaltaisen näkymän asiakkuuksiin ja sidosryhmiin sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen niiden kanssa. Näkemyksen perustana on tutkitumpi, analysoidumpi ja syvempi asiakasymmärrys, joka toimii punaisena lankana ja tukena organisaation asiakaslähtöisen uudistumisen tiellä. Se, miten performoimme, millainen asema meillä on markkinassa, kuinka asiakkaamme näkevät meidät suhteessa kilpailijoihin ja miten palvelumme täyttävät asiakkaiden odotukset ovat tyypillisiä kysymyksiä, joihin haemme vastauksia muuttuneessa markkinatilanteessa.

Hanki analysoitua tietoa perustaksi

Tavoitetilan rakentaminen lähtee esimerkiksi halutun markkinaosuuden, käyttökatteen ja liikevaihdon määrittämisestä. Niiden realistinen asettaminen vaatii kuitenkin selkeän ymmärryksen, tiedon omista vahvuuksista, kilpailijatilanteesta, asiakkaiden ostotarpeiden muutoksista sekä taloudellisesta tilanteesta. Luotettavan, reaaliaikaisen tiedon avulla pystymme luomaan tarkemman arvion markkinatilanteesta, jossa toimimme, ja hahmotamme selkeämmin minne ja miten haluamme myös tulevaisuuskuvan osalta päästä.

Keskity oleelliseen, uskalla rajata

Tavoitetilan tyypillisinä haasteina ovat yleensä liian laajat ja monipuoliset mittarit. Tavoitteita on yksinkertaisesti liikaa ja niitä ei ole uskallettu niputtaa muutamaan tärkeimpään. Paperilla strategia voi näyttää vahvalta ja perustellulta, mutta silti tavoitteisiin pääsyn mittaaminen ja erityisesti johtaminen pirstaloituu. Huonoimmillaan tilanne näyttäytyy kompleksiselta, epämääräiseltä ja huonosti johdetulta ja lopputuloskaan on harvoin tätä parempi. Kirkkaan ja selkeän tavoitekuvan rakentamiseen on yksinkertainen resepti: ota asiakkaan ääni keskiöön, mittaa markkinan näkemys ja tarpeet ja rakenna oman yrityksesi ratkaisut tätä tukeviksi. Samaan aikaan ei voi kehittää asiakaskokemusta, uusasiakashankintaa, kehittää palveluita ja keskittyä asiakaspoistuman vähentämiseen. Uskalla rajata ja poistaa tavoitteita ja keskity vain muutamaan oleellisen teemaan, näin saadaan yksinkertaisia ja mitattavia tavoitteita ja nopeita voittoja.

 Luodaan luotettava silta nykytilasta tavoitteisiin

Tiedolla johtaminen rakentaa sillan nykytilan ja tavoitetilan välille. Se konkretisoi ja sanoittaa matkan nykyhetken ja tulevaisuuden välillä ja tekee strategisiin tavoitteisiin etenemisestä mitattavaa. Tavoitetilaan pääseminen ja liiketoiminnan ohjaaminen haluttuun suuntaan helpottuu. Parhaillaan johtaminen on kirkasta, selkeää ja melkein vaivatonta, kun asiakkaan ja markkinan ääni, toiveet, tarpeet ja odotukset on kuvattu tarkasti. Silloin ei tarvitse enää malttaa, vaan saa reippaasti kiihdyttää.

 

Pekka Vuorela
CEO, Innolink
pekka.vuorela@innolink.fi

 

Rakennamme tiedolla johtamisen siltoja asiakkaillemme.

Lue lisää kuinka Rantalaisen kumppanina systematisoimme tiedolla johtamista menestymisen perustaksi: Kiireinen johtaja tarvitsee keskeisen tiedon yhteen näkymään.

Tutustu myös kuinka Mandatum johtaa asiakkuuksia ja myyntiä tiedolla ja etenee kohti ennakoivan asiakasdatan hyödyntämistä.

 #innolink #tiedollajohtaminen #asiakasymmärrys #menestys #strategisettavoitteet