Asiakastutkimuksella kehität liiketoimintaasi

Tieto eri asiakasryhmien käyttäytymisestä, arvoista ja mielipiteistä mahdollistaa yrityksen toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen oikeaan suuntaan.

 

• Selvitä asiakastyytyväisyyden keskeiset tekijät asiakasymmärryksen, asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämisessä
• Kasvata myyntiä ja lisää uudelleenostoja
• Vahvista imagoa ja brändimielikuvaa
• Kehitä laatujärjestelmien ja sertifioinnin hallintaa
• Varmista kokonaisvaltainen tiedon hyödyntäminen, kun kokemusperäistä tietoa yhdistetään liiketoimintadataan

 

VUOSITTAINEN STRATEGINEN ASIAKASTUTKIMUS

Määrittää suunnan

Strateginen asiakastutkimus selvittää organisaation ja sen toiminnan asemaa asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus auttaa tunnistamaan ne asiat, jotka ovat asiakkaillenne asiakaskokemuksen kannalta tärkeitä ja kertoo näin mihin organisaation toiminnan kehittäminen tulee suunnata.

• Luo kokonaiskuvan siitä, miten organisaatiosi on onnistunut avaintoiminnoissaan ja kuinka lojaaleja asiakkaasi ovat
• Tehdään keskimäärin kerran vuodessa
• On luonteeltaan laaja tutkimus
• Toteutetaan yleensä puhelinhaastatteluina tai sähköisenä tutkimuksena

JATKUVA OPERATIIVINEN ASIAKASTUTKIMUS

Varmistaa onnistumisen

Operatiivinen asiakastutkimus on jatkuvaa reaaliaikaista mittaamista, joka varmistaa, että kehitystä tapahtuu asiakaskokemuksen ja organisaation tavoitteiden kannalta tärkeimmissä avainprosesseissa. Auttaa pitämään asiakaskokemuksen ja organisaation tavoitteiden kannalta tärkeimmät asiat agendalla sekä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin.

• Kehittää organisaatiosi prosesseja pitkäjänteisesti
• Palautetta kerätään reaaliaikaisesti määriteltyjen kohtaamispisteiden jälkeen
• On sisällöltään lyhyt ja fokusoitu tiettyihin palvelutekijöihin
• Toteutetaan yleensä tekstiviesti- tai sähköpostikyselynä

Katso webinaaritallenne ja onnistu operatiivisessa asiakaskokemuksen mittaamisessa!

Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela ja Mandatumin Yritykset ja yksityisvarainhoidon johtaja Lasse Alvesalo pureutuivat keskiviikkona 29.11.2023 operatiivisen asiakaskokemuksen mittaamisen merkitykseen ja siinä onnistumiseen.

 

Katso webinaaritallenne

 

Varmista onnistuminen jatkuvalla
operatiivisella asiakastutkimuksella

Asiakkaan jatkuva kuuntelu on keinosi asiakkuuksien
vahvistamiseen. Strateginen ja operatiivinen jatkuva asiakastutkimus on väylä asiakkaan ajatuksiin ja mahdollisuutesi löytää liiketoimintasi kannalta ratkaisevia oivalluksia, joiden kautta rakentaa menestystä.

 

Lataa maksuton opas

 

Asiakaskokemuksen mittaaminen

HSY - Asiakaskokemuksen mittaaminen

“Kun asiakaskokemusta mitataan, niin myös henkilöstö kokee, että heidän työnsä on tärkeää ja merkityksellistä, joka vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja sillä on taas suora vaikutus asiakaskokemukseen – hyvä ruokkii hyvää”

Tuija Hakamäki
HSY

Asiakaskokemuksen johtaminen julkisella sektorilla

Selvitimme kyselytutkimuksella 150 eri julkisen sektorin organisaation asiakaskokemuksesta / asiakkuuksista vastaavalta heidän organisaationsa asiakaslähtöisyyttä. Kattoteemaksi haastatteluihin valittiin asiakaskokemuksen / asiakkuuksien tiedolla johtaminen, eli toisin sanoen järjestelmällinen asiakaslähtöisyys. Vastausten muodostama kuva maamme julkisen sektorin tilanteesta on mielenkiintoinen.

Lue lisää

Asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen tila julkisella sektorilla

Kaikki haluavat olla asiakaslähtöisiä

Tiedolla johtaminen on muodostunut yhä merkitsevämmäksi osaksi organisaatioiden arkea. Selvitimme 150 julkisen sektorin organisaation vastaavalta asiantuntijalta millainen asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen tila on heidän organisaatiossaan.

Kohderyhmän muodostivat vastaajaorganisaatioiden asiakaskokemuksesta / asiakkuuksien johtamisesta vastaavat henkilöt.

Lataa esittely

Asiakkuuksien johtaminen tiedolla – 6 positiivista sivuvaikutusta

Asiakastutkimus voi aiheuttaa monia positiivisia sivuvaikutuksia, jotka auttavat organisaatiotasi oikeaan suuntaan. Tarvitaan vain huolellinen suunnittelu, säännöllinen toteutus sekä saatujen tulosten laaja-alaista hyödyntämistä.

Lue lisää

Lataa maksuton opas- ja onnistu asiakaskokemuksen mittaamisessa

Asiakkaidesi tyytyväisyys, tarpeet ja toiveet ovat avainasemassa yrityksesi menestyksen kannalta. Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä onnistuneemmin pystyt kehittämään toimintaasi kokonaisuudessaan.

Lataa opas

Kestävää kasvua yhdessä asiakkaiden kanssa

”Olen saanut olla mukana vuosikymmenen ajan kehittämässä asiakaskokemusta, sen hallintaa ja tiedon hyödyntämistä. Innostavinta on ollut tulosten kehittyminen relevantin tiedon ja toimenpiteidemme ansiosta. Tiedon hyödyntäminen on vahvasti arjessa mukana ja tuloksia jalkautetaan myös kentälle aktiivisesti. Olemme saaneet yhteistyöstä aimo annoksen kasvua liiketoimintaamme.”

Hannes Vickholm
Metsä Forest

Lue lisää

Innolink tutkimuskumppanina

Lähestymme tutkimuksesi toteuttamista ratkaisulähtöisesti sinun tavoitteistasi käsin.
Saat käyttöösi vahvan tutkimusosaamisemme ja ymmärryksemme asiakastarpeesta.

Ota rohkeasti
yhteyttä!

 

Jätä viesti