13.09.2023 Kirjoittaja Innolink

Asiakkuuksien johtaminen tiedolla – 6 positiivista sivuvaikutusta

Asiakastutkimus voi aiheuttaa monia positiivisia sivuvaikutuksia, jotka auttavat organisaatiotasi oikeaan suuntaan. Tarvitaan vain huolellinen suunnittelu, säännöllinen toteutus sekä saatujen tulosten laaja-alaista hyödyntämistä. 

Tämän päivän organisaatioissa on jo hyvä ymmärrys siitä, että asiakkaiden mielipiteitä kannattaa kuunnella ja kerätä esimerkiksi asiakaskokemukseen liittyvää tietoa. Vaikka useimmat tunnistavat hyvin asiakastutkimuksen tärkeyden asiakastyytyväisyyden ylläpitämisessä ja asiakkuuksien johtamisessa, sen kaikkia ulottuvuuksia ei usein osata tai muisteta hyödyntää – ja aina niitä ei tulla edes ajatelleeksi. 

Hyvin suunniteltu, organisaation tavoitteet ja ajan ilmiöt huomioiva asiakastutkimus on kuitenkin kaikkea muuta kuin yhden liiketoiminnan osa-alueen rutiinitoimenpide. Sen lisäksi että asiakastutkimus antaa tietoa asiakaskokemuksesta, se tarjoaa yllättävän monenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintasi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

1. Asiakastutkimus auttaa ennakoimaan tulevaa

Tulevaisuuden ennakointi sillä tasolla kuin se suinkin on mahdollista on jokaisen organisaation menestykselle ratkaisevaa. Parhaimmillaan asiakastutkimus toimii yhtenä johdon tärkeimmistä työkaluista avaten näkymää tulevaan. 

Ei riitä, että asiakastutkimus tehdään silloin tällöin tai joka toinen vuosi. Palveluntarjoajan näkökulmasta ollaan helposti myöhässä, jos eteenpäin vain soljutaan ilman selkeää suunnitelmaa. Ennakointiin tarvitaan jatkuvaa tietoa ja mittaamista, jotta pysytään ajan hermolla ja pystytään ohjaamaan organisaatiota haluttuun suuntaan. 

2. Asiakastutkimus kartoittaa asiakkuuksiesi potentiaalin

Organisaatioilla on usein erilaisia asiakkuuksia, jotka vaativat erilaista huolenpitoa. Asiakastutkimus auttaa pysymään ajan tasalla siitä, miten näitä kumppanuuksia kannattaa kehittää, jotta asiakkaat saadaan pidettyä jatkossakin. 

Joukosta löytyy aina myös uinuvia asiakkaita, joista ei kuulu mitään tai jotka ostavat vain harvoin. Asiakastutkimuksella näitä asiakkaita voidaan herätellä ja muistuttaa organisaation olemassaolosta. 

On tärkeää muistaa, että oli asiakkuus aktiivisuustasoltaan millainen tahansa, kiinnostus asiakkaan mielipiteen kuulemiseen auttaa sitouttamaan häntä organisaatioosi.  

3. Asiakastutkimus auttaa tunnistamaan keinoja myynnin kasvattamiseen

Menestyville organisaatioille ei riitä se, että tulokset pysyvät vuosi vuodelta samoina. Hyvä ja ajassa elävä asiakastutkimus sisältääkin aina myynnin kasvattamisen kulman: jokainen tutkimus tarjoaa mahdollisuuksia kasvun paikkojen tunnistamiselle. Tutkimuksen kautta voidaan saada myynnin kannalta tärkeää palautetta tai se voi poikia yhteydenottoja asiakkailta.

Myyntinäkymiä kannattaa arvioida aina myös nykyhetkeä pidemmälle ja vahvistaa markkina-asemaa ennakoivasti. Kun tiedät, missä asiakkuuksissasi mennään, pystyt vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin aina oikeaan aikaan.

4. Asiakastutkimus kertoo, missä tulee parantaa

Asiakastutkimuksen tekemisen juurisyy on pyrkimys kehityskohteiden löytämiseen ja toiminnan parantamiseen. Osa kehitystä vaativista asioista on pidemmän ajan kehityskohteita, mutta jotkin niistä voi ratkaista hyvinkin nopeasti ja helposti.

Tutkimus ei kuitenkaan palvele vain myynnin ja liiketoiminnan kehittämistä, vaan se voi saada aikaan hyvin monenlaisia oivalluksia organisaatiosi eri osa-alueilla: esimerkiksi tuotekehityksessä sekä prosessien, markkinoinnin ja henkilöstön kehittämisessä. 

5. Asiakastutkimus on markkinointia, josta brändi hyötyy

Yksi asiakastutkimuksen heikoimmin tunnistetuista hyödyistä on se, että tutkimus on samalla erinomainen markkinoinnin keino. Asiakastutkimus saa asiakkaat tuntemaan, että heidän mielipidettään arvostetaan, ja organisaation brändin positiivinen mielikuva vahvistuu. 

6. Asiakastutkimus on yksi keskeisistä vastuullisuuden osa-alueista

Tänä päivänä puhutaan paljon vastuullisuudesta, ja moni organisaatio painottaa sitä vahvasti toiminnassaan. Asiakastutkimus on yksi vastuullisuuden osa-alue: on vastuullista huolehtia asiakkuuksistaan ja kumppanuuksistaan. Organisaatioiden tulee olla kiinnostuneita asiakkaidensa mielipiteistä pystyäkseen vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa – myös vastuullisuuden osalta.

Ota Innolinkin tutkimusosaaminen käyttöösi

Innolinkin rooli tutkimusmaailman asiantuntijana on auttaa juuri sinun organisaatiotasi palvelevan asiakastutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Varmistamme, että saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn omalle liiketoiminnallesi ja voit saavuttaa tavoitteesi.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan organisaatiosi tarpeisiin vastaava asiakastutkimus:

Pasi Lahtinen

Liiketoimintajohtaja

pasi.lahtinen@innolink.fi

+358 40 533 9367

 

Emilia Lehtinen

Tutkimuspäällikkö

emilia.lehtinen@innolink.fi

+358 50 353 5451