Johda tiedolla kohti tavoitteita

 

Tutkittu tieto on varmin pohja päätöksentekoon, kehittämiseen ja tavoitteiden edistämiseen. Tutkimuksen avulla voit ymmärtää ja ennakoida uusia ilmiöitä sekä ohjata organisaatiosi toimintaa oikeaan suuntaan.

Tiedolla johtamisen ratkaisumme auttavat julkisorganisaatiotasi tavoitteiden saavuttamisessa ja sinua niiden johtamisessa.  Tiedolla johtamalla päätöksenteko vie organisaatiotasi mitattavasti kohti strategisia ja toiminnallisia tavoitteita ja muuttuu yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi.

 

Keskeiset tutkimusteemamme julkisella sektorilla

Asiakas- ja asukaskokemus

Tiedolla johtaminen mahdollistaa asiakas- ja asukaslähtöisen toiminnan ja palvelutarjoaman kehittämisen. Missä ovat vahvuutenne ja kehittämistarpeenne?

 

lue lisää

Elinvoima

Vahvista alueesi elinvoimaista erottautumista. Tiedolla johdettu elinvoimakehitys palvelee kaikkia alueesi yrityksiä ja asukkaita.

 

lue lisää

Yhteiskunnan ilmiöt

Ymmärrä ja ennakoi ajankohtaisten ilmiöiden kehittymistä. Meiltä löydät ratkaisun tietotarpeisiisi oli vastuullasi sitten kehityshanke, teemaselvitys tai yliopistotutkimus. Laaja-alaiset ja ketterät tiedonkeruu- ja analytiikkaratkaisumme auttavat nostamaan ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelusi uudelle tasolle.

 

lue lisää

Koulutus

Mittaa ja edistä koulutus- ja tutkimustavoitteitasi. Muodosta helposti jäsentyvä näkemys koulutus- tai tutkimusorganisaatiosi toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Johda tiedolla koulutusorganisaatiosi arkea ja strategisia tavoitteita, oli kyse opiskelijoista, henkilöstöstä, keskeyttäneistä, työelämäyhteistyöstä tai valmistuneiden työllistymisestä. Huomioithan myös yliopistoille tarjoamamme monipuoliset tiedonkeruuratkaisut tieteellisissä tutkimushankkeissa.

 

lue lisää

 

Maahanmuutto

Edistä kotoutumista ja hyviä väestösuhteita kokonaisvaltaisesti. Johda seutusi maahanmuuton ja kotoutumisen tilannetta järjestelmällisesti. Tiedosta mitä asioita sinun tulee seurata ja mitä ne tilanteestanne kertovat.

 

lue lisää

Kuluttajapaneeli

Kuluttajapaneelissa toteutettavat tutkimukset sopivat hyvin myös moniin julkisen sektorin tutkimustarpeisiin. Paneeliyhteistyön kautta tavoitamme suuren joukon kuluttajia Suomessa ja kansainvälisesti.

Lue lisää

asiakaslähtöisyys julkisella sektorilla

Asiakaskokemuksen johtaminen julkisella sektorilla

Selvitimme kyselytutkimuksella 150 eri julkisen sektorin organisaation asiakaskokemuksesta / asiakkuuksista vastaavalta heidän organisaationsa asiakaslähtöisyyttä. Kattoteemaksi haastatteluihin valittiin asiakaskokemuksen / asiakkuuksien tiedolla johtaminen, eli toisin sanoen järjestelmällinen asiakaslähtöisyys. Vastausten muodostama kuva maamme julkisen sektorin tilanteesta on mielenkiintoinen

 

LUE LISÄÄ

Asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen tila julkisella sektorilla

Kaikki haluavat olla asiakaslähtöisiä

Tiedolla johtaminen on muodostunut yhä merkitsevämmäksi osaksi organisaatioiden arkea. Selvitimme 150 julkisen sektorin organisaation vastaavalta asiantuntijalta millainen asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen tila on heidän organisaatiossaan.

Kohderyhmän muodostivat vastaajaorganisaatioiden asiakaskokemuksesta / asiakkuuksien johtamisesta vastaavat henkilöt.

 

LATAA ESITTELY

Referenssit

Tutustu selvityksiimme yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Business Finland: Kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutus yritysten liiketoimintaan

Eduskunta: Tasa-arvo eduskuntatyössä -tutkimus 2022

Ilmarinen: Kansallinen Tulevaisuuden työelämä- ja työkykyselvitys 2020

OKM, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Soveltuvuuden (SORA) arvioinnin kansallinen selvitys

OKM, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Toisen asteen koulutuksen kansallinen mielikuvatutkimus 2022

Kuntaliitto: Seutukaupunkien vetovoimatutkimus

Sitra: Elinikäinen oppiminen Suomessa

Sitra: Kansallinen kiertotalouden tunnettuustutkimus

Sitra: Reilu Datatalous, vertaileva kansainvälinen kartoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö: Selvitys kuntien kotoutumisohjelmista

Valtiovarainministeriö: Selvitys julkisten hankintojen koulutuksesta

Valtiovarainministeriö: Vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi

Vantaa: Äänestäminen, äänestämättä jättäminen ja äänestysaktivoinnin keinot Vantaalla 2022

Blogit ja tiedotteet