Asiakas- ja asukaskokemuksen tiedolla johtaminen

Kehitä organisaatiosi toimintaa ja palveluja asiakas- ja asukaslähtöisesti

Muodosta kokonaiskuva organisaatiosi tai alueesi strategian ja avaintoimintojen onnistumisista ja kehittämiskohteista. Tunnista millaisia ovat asiakas- tai asukasryhmänne ja kartoita heidän palvelutarpeensa. Lisää ymmärrystäsi asiakaskokemuksen muodostumisesta ja arjen asiakaskohtaamisista sekä kehitä palveluasi sujuvammaksi.

Syvennä asiakasymmärrystäsi analytiikalla ja keinoälyllä. Pureudu syvemmälle asiakkaidesi ymmärtämiseen analysoimalla heidän käyttäytymistään ja motiivejaan tutkimusanalytiikalla, operatiivisen datan analytiikalla ja ennustemallein.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa asiakas- ja asukaslähtöisen toiminnan ja palvelutarjoaman kehittämisen. Missä ovat vahvuutenne ja kehittämistarpeenne?

 

 

 

Palvelumme

  • asiakastyytyväisyystutkimukset
  • asiointi- ja kävijätutkimukset
  • kumppani- ja sidosryhmätutkimukset
  • palvelutarvekartoitukset
  • asiakaskokemusanalytiikka: asiakasvirta- ja asiakaspoistuma-analyysit, asiakassegmentointianalyysit ja asiakaspalvelun resursointianalyysit