Markkinatilanteen kartoittaminen

 

Markkinan tunteminen on yksi tärkeimmistä organisaatiosi menestykseen vaikuttavista asioista. Jotta pystyt rakentamaan kannattavaa liiketoimintaa, sinulla on oltava riittävä käsitys esimerkiksi siitä, mistä potentiaaliset asiakkaasi löytyvät, millaisia tarpeita sekä toiveita heillä on ja miten he toimivat.

Kartoittamalla markkinatilannetta tutkimuksen avulla voit hankkia syvällistä ymmärrystä markkinoiden dynamiikasta ja trendeistä. Voit tehdä yllättäviäkin havaintoja, löytää piilossa olevaa potentiaalia ja välttyä virheinvestoinneilta.

Markkinatutkimuksella ja markkinapotentiaalikartoituksella selvitetty tieto toimii päätöksenteon tukena, kun halutaan vahvistaa markkina-asemaa, lanseerata tuote tai palvelu tietyissä asiakasryhmissä, laajentaa kokonaan uusille markkina-alueille tai uudistaa brändimielikuvaa sekä palvelu- ja tuotekonsepteja. Tutkimus toimii myös tehokkaana markkinointiviestinnän välineenä.

Tutkitun tiedon avulla voit käyttää markkinan mahdollisuudet tehokkaasti hyödyksesi ja menestyä.

markkinatutkimus Tuomas Liukkala

Markkinatutkimus paljastaa menestymisen mahdollisuudet

Mukavuusalueella ei tapahdu kehitystä. Tämä pätee myös liiketoiminnassa: pelkästään totutulla alueella ja tutun asiakaskunnan kanssa toimittaessa kaikki voi sujua hyvin, mutta kasvua haettaessa on katsottava laajempaa kuvaa. Kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan markkinatutkimusta.

 

LUE LISÄÄ

Opas: Tunne markkinasi

Tunne markkinasi – Lataa maksuton opas!

Markkinan tunteminen on yksi tärkeimmistä organisaatiosi menestykseen vaikuttavista asioista. Jotta pystyt rakentamaan kannattavaa liiketoimintaa, sinulla on oltava riittävä käsitys esimerkiksi siitä, mistä potentiaaliset asiakkaasi löytyvät, millaisia tarpeita sekä toiveita heillä on ja miten he toimivat.

LATAA OPAS

Miksi markkinatilanteen kartoittaminen kannattaa?

1. Löydät markkinapotentiaalisi​

Markkinatutkimuksen avulla ymmärrät asemasi markkinalla ja saat realistisen käsityksen mahdollisesta markkinapotentiaalistasi. ​

2. Pysyt ajan tasalla markkinan trendeistä ja signaaleista​

Markkinatutkimus auttaa sinua tunnistamaan uusia tilaisuuksia ja trendejä markkinoilla. Voit löytää liiketoimintasi kannalta otollisia mahdollisuuksia, joita et muuten olisi tullut ajatelleeksi.​

3. Ymmärrät nykyisiä asiakastarpeita​

Markkinatutkimus auttaa organisaatiotasi ymmärtämään paremmin sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaidesi tarpeita, odotuksia, mieltymyksiä ja käyttäytymismalleja. Tämä tieto auttaa esimerkiksi tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

4. Tunnet kilpailijasi ​

Tutkimalla kilpailijoidesi strategioita ja vahvuuksia sekä tunnistamalla sitä kautta oman positiosi markkinassa ymmärrät, kuinka sinun kannattaa kehittää omia kilpailuetujasi erottuaksesi markkinoilla. ​

5. Vähennät riskejä

Perusteellinen markkinatutkimus ennen uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamista on järkevä tapa vähentää riskiä liiketoiminnassa. Se auttaa yritystä varmistamaan, että päätökset ovat perusteltuja.​

6. Tukeudut tietoon strategiatyössä​

Markkinatutkimus voi tuoda merkittävää apua organisaatiosi strategiatyöhön ja voit hyödyntää tutkimusta strategisten päätösten tukena useilla tavoilla, lähes kaikilla liiketoimintasi osa-alueilla. Ymmärrys markkinoista ja niiden tarpeista auttaa suuntaamaan liiketoiminnan kehitystä oikeaan suuntaan.

S-ryhmän ravintolapalveluissa kuunnellaan herkällä korvalla asiakkaita ja heidän toiveitaan

 

Markkinatutkimus asiakascase

 

”Tutkitun tiedon pohjalta pystymme rakentamaan tulevaisuudessa erinomaisia ravintolaelämyksiä sekä vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Yhteistyö Innolinkin kanssa on auttanut meitä hyödyntämään vahvemmin tutkittua tietoa ja olemme saaneet myös käyttöömme edelläkävijätyökalut ja analyysit.”

• Tutkimusten kautta S-ryhmä kerää laajempaa ymmärrystä markkinasta.
• Selvittää, mitä asiakkaat ravintolapalveluissa arvostavat ja mistä erinomainen ravintolaelämys asiakkaiden mielestä muodostuu.

Juha Helminen
Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja
SOK