Yhteiskunnan ilmiöiden tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä näkökulmia ja niiden vaikutuksia. Laaja-alaisella tiedonkeruun avulla hallitset hankkeidesi vaikuttavuutta järjestelmällisesti alusta niiden valmistumiseen asti. Tiedolla johtamalla suunnittelet ja toteutat uudistuksia, joiden vaikutukset kohdentuvat oikein, teet ketterämmin yhteiskunnallisia ja lainsäädäntöuudistuksia ja vahvistat yhteiskunnallisten tutkimustesi laatua ja uskottavuutta laajemmilla kenttätyöaineistoilla.

 

 

 

Palvelumme

  • Kansalaistutkimukset
  • Kansainväliset selvitykset
  • Päättäjätutkimukset
  • Teemaselvitykset: yhteiskunnalliset murrokset, lainsäädäntömuutokset, ulkoiset arvioinnit ja nousevien ilmiöiden ymmärtäminen