Kuiluanalyysin tulkinta

Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin organisaatiosi on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysi tunnistaa toiminnan vahvuus- ja kehittämisalueet, joiden avulla  toimenpiteitä  voidaan  suunnata kohdennetusti niihin.

Kuiluanalyysissä violetti pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä.

Lyhyempi vaaleanpunainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän vaaleanpunainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä.

Toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan. Luokkien raja-arvot voivat vaihdella, joten tarkistathan tutkimuksen raja-arvot aina omasta aineistosta.

  • Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi
  • Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,5 – -0,9
  • Kriittiset tekijät = kuilu -0,9 tai heikompi

Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.