Mikä on Net Promoter® Score

Net Promoter® Score (NPS) on suositteluindeksi, jolla mitataan, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi organisaatiotasi muille asteikolla 0–10.

Asteikko: 0 = en lainkaan todennäköisesti… 10 = erittäin todennäköisesti

 

NPS®-suositteluindeksiä tulkitaan seuraavasti:

Suosittelijat (arviot 9-10 antaneiden osuus vihreällä) ovat uskollisia ja innostuneita henkilöitä, jotka suosittelevat yritystä myös muille lisäten kasvua. Suosittelijoiden prosenttiosuus on merkitty vihreän ympyrän sisään.

Neutraalit (arviot 7-8 antaneiden osuus sinisellä värillä) ovat tyytyväisiä henkilöitä, jotka ovat kuitenkin helposti houkuteltavissa kilpailevilla tarjouksilla.

Arvostelijat (arviot 0-6 antaneiden osuus punaisella värillä) ovat tyytymättömiä henkilöitä jotka saattavat vahingoittaa brändiä ja vähentää kasvua esittämällään kritiikillä.

Vuosiluku, organisaatiosi suositteluindeksi ja vastaajien määrä suluissa ilmoitettuna löytyvät NPS-kuvaajan alapuolelta. Suositteluindeksi muodostuu seuraavasti:

Suositteluindeksi = suosittelijoiden (9-10) %-osuus miinus tyytymättömien (0-6) %-osuus.

Huomioithan, että NPS-kuvaajaa voidaan hyödyntää myös muissa analyyseissä.