TIEDOLLA JOHTAMINEN

Johdamme jokapäiväistä liiketoimintaa asiakkuustiedolla

Case Vahanen

Vahasen visiona on tarjota mahtava asiakaskokemus. Vision saavuttamiseksi Vahanen ryhtyi rakentamaan yhdessä Innolinkin kanssa konkreettista asiakkuuksien tiedolla johtamisen toimintamallia, jonka avulla Vahanen pystyy vahvistamaan asiakkuustietoon perustuvaa strategista suunnittelua ja operatiivista toimintaansa, seuraamaan ja reagoimaan asiakkuustiedon pohjalta helposti ja reaaliaikaisesti sekä luomaan tiedon raportoinnin ja hyödyntämisen järjestelmäratkaisut.

Vuonna 2020 käynnistyvän tiedolla johtamisen valmennuksen avulla luodaan organisaatiokulttuurin perusteet ja toimintamalli, jossa tavoitteellista tiedolla johtamisen kulttuuria ja tuloksellisuutta kehitetään yhdessä. Tavoitteena on johtaa toimintaa aidosti asiakastiedolla jo vuoden 2020 aikana, jolloin tiedolla johtaminen vakiintuu kiinteäksi osaksi jokapäiväistä johtamista ja tekemistä.

Lue tiedolla johtamisen kokonaisuudesta alta tai lataa pdf-julkaisu!

Loading...

Loading...