Mikä on Innolink Excellence Score®

Innolink Excellence Score® kertoo tiivistetysti organisaatiosi onnistumisen suhteessa vastaajien odotuksiin. Innolink Excellence Score® on summakeskiarvo, joka muodostuu vastaajien arvioimien tekijöiden kuiluarvoista (=onnistuminen – merkitys). Näin ollen Innolink Excellence Score® usein kertoo kokonaisarviota todellisemmin, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat kokonaisuudessaan organisaatiosi toimintaan.

  • alle 100%:n IES-arvo tarkoittaa, että asioiden nykytila ja onnistuminen kokonaisuutena on jäänyt alle odotetun tason
  • 100%:n IES-arvo tarkoittaa, että odotukset ja asioiden nykytila ovat tasapainossa
  • yli 100%:n IES-arvo tarkoittaa, että asioiden nykytila ylittää odotetun tason

Organisaation IES-arvo on merkitty analyysikuvassa sulkeisiin (esim. 85%). Kappalemäärä sen sijaan kertoo arvioituihin tekijöihin saatujen vastausten yhteismäärän (2419 kpl). Huomaa, että se eroaa analyysissä mukana olevien vastausten (=vastaajien) määrästä.