Nelikenttäanalyysin tulkinta

Innolinkin nelikenttäanalyysin avulla päästään keskiarvojen taakse, jolloin voidaan valita tietty väittämä ja ”hajottaa” se pisteparviksi päästen käsiksi esim. kriittisiä vastaajia yhdistäviin tekijöihin.

Nelikenttäanalyysi muodostuu tutkittujen tekijöiden merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikenttäanalyysin vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla organisaatiosi onnistuminen ko. tekijässä.

Vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret.

  • Vastauspisteet optimisuoran yläpuolella = ylipanostustekijä
  • Vastauspisteet optimisuoran alapuolella = kriittinen tekijä
  • Vastauspisteet optimisuoran lähellä molemmin puolin = onnistunut tekijä

 

Kun klikataan kuvan keskiarvopisteitä, saadaan esille vastausten hajonta. Samassa näkymässä voidaan valita klikkaamalla yksi tai useampi piste, jolloin pisteiden ympärille muodostuu laatikko.

Edelleen painamalla kuvan vasemmassa yläkulmassa olevaa Näytä yhdistävät tekijät -ikonia saadaan näkyviin valittuja vastaajia yhdistävät tekijät ja siten myös muusta aineistosta poikkeavat tekijät.

 

Valittuja vastauksia voidaan myös selata tarkemmin valitsemalla analyysipuusta Selaa vastauksia. Toiminto on käytössä asiakastutkimuksissa. Lue lisää tutkimusvastausten selaamisesta.