Jyrki Keinänen
11.11.2019 Kirjoittaja Innolink

Tiedolla Johtaja 2019 -henkilö: Jyrki Keinänen

Ensimmäistä kertaa Suomessa julkistettiin gaalassa 31.10. inspiroivimmat tiedolla johtajat henkilö- ja organisaatiokategorioissa. Tiedolla Johtaja 2019 -ehdokkuudet perustuivat ilmiantojen perusteella tehtyihin evaluointeihin. Voittajien lopullisen valinnan teki asiantunteva valintaraati: Petri Lampinen (hallituksen jäsen, Innolink Group Oy), Pekka Vuorela (toimitusjohtaja, Innolink Group Oy), Harri Laihonen (tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto). Arvioinnissa otettiin huomioon tiedolla johtamisen nykytilan taso, innostus tiedolla johtamisen kehittämiseen sekä tiedolla johtamisen uudet ideat ja läpimurrot.

Tiedolla Johtaja 2019 -henkilöksi valittiin Jyrki Keinänen (A-Insinöörit) ja raati perusteli valintaansa seuraavasti:

”Jyrki Keinänen on inspiroiva visionääri, joka käyttää tiedolla johtamista avukseen suoraan A-Insinöörien strategiatyössä ja tavoitteiden viemisessä käytäntöön. Tiedolla johtamisen malli on kokonaisvaltainen, strategiasta johdettuihin KPI-mittareihin perustuva, eri tiedon ulottuvuuksia yhdistelevä. Osallistavan strategiaprosessin avulla mittarit on omaksuttu läpi organisaation ja saatu näkyväksi arjen operatiivisessa työssä.

Tiedolla johtamisen läpimurtona projektin johdon tilannehuoneen tuotteistaminen ja kaupallistaminen. Se mahdollistaa projektin onnistumisen mittaroinnin ja seurannan sekä lisää ennustettavuutta. Lisäksi kaupunkien ja alueiden innovatiivinen, tietoon perustuva kehittäminen on viety uudelle tasolle allianssimallin avulla.

Jyrki Keinäsellä on ollut merkittävä rooli tiedolla johtamisen nostamisessa keskeiseksi strategiseksi visioksi ja johtamisen perusperiaatteeksi.”

 

Jyrki Keinänen, mistä olet ammentanut inspiraatiota ja innostusta tiedolla johtamiseen?

Inspiraatiota on synnyttänyt väärinymmärryksen yleisyys. Olin urani ensimmäiset 10 vuotta töissä kehitysmaissa ja siellä yleisin virheen syy oli ”misunderstanding”. Väärinymmärrys, tahallinen tai tahaton, on yleistä myös Suomessa. Tieto ja erityisesti sen visualisointi vähentää väärinymmärrystä, helpottaa johtamista ja aikaansaa parempia tuloksia.

Mikä on ollut suurin haasteesi tiedolla johtamisen omaksumisessa arkeen?

Suurin haaste on ollut onnistuneiden mittareiden löytäminen. Mikä on kriittinen tekijä jonkun asian kannalta? Onko kovia vai pehmeitä mittareita, ennustavia vai viiveellisiä, epäsuoria vai suoria, objektiivisia vai subjektiivisia jne? Jos tavoite ei ole mitattavissa, emme tiedä olemmeko menossa haluttuun suuntaan halutulla vauhdilla.

Mitä tiedolla johtaminen on mahdollistanut?

Suurimpana asiana on fokusointi oikeisiin asioihin. Kun tiedämme, mihin asiaan pitää toiminnallamme vaikuttaa, syntyy mieluummin ”not to do” -listoja kuin ”to do” -listoja. Pystymme siten varmistamaan, ettei mene turha työ hukkaan.

Mitkä ovat tavoitteesi tulevaisuuden tiedolla johtamiselle?

Tietomäärät kasvavat koko ajan ja näkökykymme sekä ymmärryksemme kunkin tiedon merkityksestä ja vaikutuksesta hämärtyy. Emme myöskään ole vielä kovin hyviä yhdistelemään tietoja eri lähteistä. Tavoitteeni on näillä perusteilla lisätä toisaalta tiedon analytiikkaa ja toisaalta tiedon visualisointia. Molemmat parantavat yhteistä ymmärrystämme tilannekuvasta ja tulevaisuudesta.

Lisäksi haluaisin, että tiedon virtaus rakennushankkeessa tulisi yhdeksi näkyvän johtamisen kohteeksi. Hukkaamme rakennushankkeissa oleellista tietoa jokaisessa tiedon siirron kynnyksessä, mikä ei ole arvoa tuottavaa vaan arvoa tuhoavaa. Tämän haluaisin parantaa.

Onnea Jyrki!

 

Lue Pekka Vuorelan blogista, mitä gaalassa tapahtui
Lue Lapin sairaanhoitopiirin projektipäällikkö Janne Okkosen haastattelu Tiedolla Johtaja 2019 -organisaatiokategorian voitosta

 

Tiedolla Johtaja -gaalan kohokohdat

#tiedollajohtaja2019