Erottuvaa ja mitattavaa elinvoimaa tutkitulla tiedolla

 

Tiedolla johtamalla kehität kuntasi tai kaupunkisi tunnettuutta, imagoa, arjen sujuvuutta sekä palvelu- ja asumiskokemusta tasapainoisesti. Mahdollistat myös resurssien keskittämisen yrityksille tärkeimpiin palveluihin ja uudet investoinnit alueellesi. Kun ymmärrät alueesi muuttoliikkeen luonteen ja laadulliset sekä määrälliset syyt muuttoliiketilastojen takana, voit kehittää kuntasi tai kaupunkisi palveluita vastaamaan muuttajien tarpeita.

 

Kuntien, kaupunkien ja alueiden elinvoimaisuus kertoo alueen vireydestä ja kyvystä erottautua. Elinvoimaisuus on tärkeää, sillä kilpailu asukkaista, yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista kiristyy koko ajan. Tunnettuus, hyvä maine ja erottuvuus ovat keinoja menestyä tässä kisassa. Toisaalta on huolehdittava pitovoimasta, eli siitä, että lupaukset lunastuvat aidosti. Asukkaille tämä on sujuvaa arkea, yrityksille vireä toimintaympäristö, matkailijoille elämyksellisyyttä ja muuttajille uusi kotikunta, jossa arki järjestyy parhaalla mahdollisella tavalla.  

  

Tiedolla johdettu elinvoima on jaettu näkökulmiksi, joita voidaan mitata, seurata ja kehittää. Kun mittarit on määritelty, mittaaminen on samalla esimerkiksi kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaamista. Rakennamme yhdessä elinvoiman tiedolla johtamisen ratkaisun, mittarit ja käytännön toteutuksen. Hyödynnämme kokemustamme lukuisista toteutuksista, mutta samalla tuomme mukaan sisältöihin jokaisen kunnan tai alueen oman erityisyyden. Tunnet kuntasi parhaiten, mutta mitä muualla teistä tiedetään ja ajatellaan? 

Tutkimusaiheitamme:

 • tutkimukset alueen yrityksille
 • kunnan tai alueen yritysvetovoiman tutkimukset
 • tunnettuus- ja mainetutkimukset
 • sidosryhmätutkimukset  
 • tulo- ja lähtömuuttajatutkimukset
 • työllisyyteen ja työvoimaan liittyvät tutkimukset
 • kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät tutkimukset  
 • alueiden kehittämiseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvät tutkimukset
 • matkailututkimukset
 • vapaa-ajanasukkaiden tutkimukset   
 • organisaatioiden sisäiset tutkimukset, esimerkiksi henkilöstötutkimukset  

 

Jätä tarjouspyyntö tai viesti

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille viestin tai tarjouspyynnön. Olemme pian yhteydessä sinuun!