19.10.2021 Kirjoittaja Anssi Vartiainen

Uutta öljyä tietojohtamisen rattaisiin datastrategian avulla

Maailmassa syntyy yhden päivän aikana yli 120 exabittiä uutta dataa. Määrä vastaa yli 55 miljoonaa DVD-levyä. Racountorin¹ ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä määrä lähes nelinkertaistuu tuosta. Koska dataa generoituu kasvavalla vauhdilla ja datan analysointiin ja hyödyntämiseen käytettävä välineistö kehittyy mukana, vain ne yritykset selviävät ja kukoistavat, jotka kykenevät ottamaan datan hyötykäyttöön.

On selvää, että datamaailma muuttuu kovaa vauhtia. Meneillään on datavallankumous, data-ajan alku, digitaalinen murros ja dataa verrataan uuteen öljyyn². Liiketoiminnan haasteena on yrittää ymmärtää, missä määrin tässä kaikessa on puhe uudesta hypestä ja missä määrin se vaatii oikeita ja johdonmukaisia toimenpiteitä tässä hetkessä. Jotta muutoksesta voi saada käsityksen, täytyy olla menetelmä, jonka avulla sitä lähdetään ottamaan haltuun. Datastrategian muodostaminen auttaa yritystä hahmottamaan, mitä vaikutuksia meneillään olevalla datamaailman muutoksella on yrityksen tietopohjaan ja miten yritys voi tuota tietopohjaa laajentaa ja hyödyntää menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Ratkaisevaa ei ole datan määrä, vaan datan menestyksekäs hyödyntäminen.

Jotta datastrategia voi toimia, tarvitaan toimiva liiketoimintastrategia. Liiketoimintastrategia määrittelee, minne halutaan päästä. Datastrategia määrittelee, miten ja millä välineillä tavoitteen toteutumista voidaan seurata ja edistää. Datastrategian ja liiketoimintastrategian luominen, päivittäminen ja kehitystyö tulisi kulkea käsi kädessä. Datastrategiassa haetaan ratkaisua kahteen kysymykseen: 1) mitä dataa yritys tarvitsee, jotta se voi parhaiten saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa ja 2) miten johtamisessa tarvittava data saadaan hyötykäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda strategia liiketoiminnan johtamisessa tarvittavan, luotettavan tiedon tuottamiseksi mahdollisimman pienellä vaivalla.

Datastrategia auttaa organisaatiotasi muodostamaan toimivan polun tiedolla johtamisen kartalle ja muodostaa ensimmäisen askeleen hallittuun datan hyödyntämiseen. Datastrategia muodostaa selkärangan, jonka varaan organisaatio voi nojata haasteiden hetkellä. Se muodostaa myös suuntaviivat, jotka ohjaavat tiedon hyödyntämistä päivittäisessä tiedolla johtamisessa.

Innolink tarjoaa asiantuntijoita datastrategian laatimisen tueksi. Datastrategiaoppaaseen tutustuminen auttaa Sinua ja organisaatiotasi hahmottamaan vaadittavia toimenpiteitä. Katso myös webinaaritallenne datastrategian tarpeellisuudesta organisaatiollesi. Äänessä Innolinkin tietojohtamisen asiantuntija Anssi Vartiainen.

Ota yhteyttä Anssiin
anssi.vartiainen@innolink.fi
+358 50 355 6987

¹ https://www.raconteur.net/infographics/a-day-in-data/ (Viitattu 4.7.2021)
² https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data (Viitattu 4.7.2021)

#innolink #tiedollajohtaminen #tietojohtaminen #datastrategia