Innolink

Kirjoittaja

 

Tiedolla johtaminen voi olla hieman hankalasti lähestyttävä ja vaikeasti määriteltävä käsite.

Yksinkertaistettuna tiedolla johtamisessa on kyse tavoitteellisesta toiminnan ohjauksesta, jossa tiedosta jalostetaan ymmärrystä parempien ratkaisujen ja päätösten tueksi. Tiedolla johtamisen tavoitteena on tuottaa yrityksille konkreettista lisäarvoa, kuten lisätä tehokkuutta, saada aikaan kustannussäästöjä tai kehittää asiakastyytyväisyyttä – asetetuista tavoitteista riippuen.

Yrityksillä on nykyään käytössä valtava määrä dataa eri lähteistä ja eri muodossa. Siksi yritysten tulisikin jatkuvasti tehdä töitä myös sen näkemyksen eteen, mikä tieto on oman liiketoiminnan kannalta relevanttia ja miten tiedosta jalostettuja insighteja tulisi hyödyntää paitsi yrityksen operatiivisessa toiminnassa myös viestinnässä, markkinoinnissa ja rekrytoinnissa.

Tiedolla johtaminen toimii siis  parhaimmillaan koko yrityksen kehittämisen tukena – tarjoten työkaluja niin myynnin, markkinoinnin, asiakkaan kuin henkilöstön johtamiseen.

Jotta tulisimme vielä tutummaksi tämän abstraktilta vaikuttavan käsitteen kanssa, esittelen seuraavassa lyhyesti kahdeksan trendiä, jotka tällä hetkellä puhuttavat tiedolla johtamisen kentällä.

#1      Inhimilliset brändit
Avoin, helposti lähestyttävä ja inhimillinen viestintä vetoaa asiakkaisiin. Aito vuoropuhelu on korvannut yksisuuntaisen viestinnän.

#2      Yritys on media
Sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin myötä jokaisella yrityksellä on mahdollisuus tuottaa kiinnostavia sisältöjä ja hallita omaa mediaansa entistä luovemmin ja omaperäisemmin.

#3      Asiakkaan pulssilla 24/7
Sosiaalisen median kanavat ja chatbotit opettavat asiakkaat vaatimaan nopeaa ja räätälöityä, reaaliaikaista reagointia kaikissa kohtaamispisteissä.

#4      Fyysinen kohtaa digitaalisuuden
Digitalisoituvassa maailmassa yritysten pitää rakentaa siltoja fyysisen ja digitaalisen toimintaympäristön välille. Parhaimmillaan eri kanavat täydentävät toisiaan ja vastaavat eri ostajaprofiilien tarpeisiin.

#5      Asiakaskokemus jalustalle
Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen rakentamiseksi yritysten tulee tehdä avointa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden osallistaminen on ajanut passiivisen pönöttämisen ohitse.

#6      Vaikuttavat brändilähettiläät
Vaikuttajamarkkinoinnin kasvu osoittaa, että tuttuun henkilöön on usein helpompi samaistua ja luottaa kuin isoon kasvottomaan korporaatioon. Uskottavan markkinoinnin takaamiseksi myös yrityksen oman brändistrategian pitää olla iskussa ja ajan tasalla.

#7      Data henkilöstön johtamisen työkaluna
Kehittyvä teknologia ja asioiden internet (IoT) kirittävät itsensä kehittämistä ja mittarointia. Henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen luo yrityksille uusia työkaluja henkilöstön johtamiseen.

#8      Digitalisaatio muokkaa työntekoa
Uudet sukupolvet ovat yhä herkempiä kyseenalaistamaan tuttuja työnteonmalleja ja kaipaavat työltä uudenlaisia merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Yrityksiltä täytyy löytyä työkaluja tehdä oikeita rekrytointeja ja ymmärtää uusien sukupolvien arvoja ja työasennetta.

 

Kysy lisää

LAURA AHONEN


Email: laura.ahonen@innolink.fi
Puh: +358 50 5644 242


Viimeisimmät artikkelit:

Tilaa Innolinkin uutiskirje ja ryhdy tiedolla johtajaksi.

 

Miten voimme helpottaa arkeasi? Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

 

Ota yhteyttä