Tiedolla johtamisen mallintaminen

Oletteko päivittämässä strategiaanne ja määrittelemässä mitattavia tavoitteita? Vai onko strategia jo valmis, mutta toimeenpanovaihe vaatii vielä töitä? Oletteko nostaneet tiedolla johtamisen tärkeäksi kehityskohteeksi ja tavoittelette kokonaisvaltaista ja ohjaavaa mallia kehittämisen tueksi?

Tiedolla johtaminen helpottaa johtamisen arkea, auttaa suuntaamaan toimintaa ja tekemään tiedon pohjalta parempia päätöksiä. Johtajilla on käytössään valtavasti tietoa toiminnastaan – myynnistä, markkinasta, asiakkaista, henkilöstöstä – mutta merkityksellisen tiedon tunnistaminen on haastavaa. Tietoa ei osata tulkita, sen pohjalta ei osata tehdä päätöksiä, eikä tieto kulje läpi organisaation.

Innolinkin tiedolla johtamisen mallintamisen avulla konkretisoimme strategian päämäärät ja tavoitteet seurattaviksi mittareiksi tiedolla johtamisen parhaita käytäntöjä noudattaen. Evaluoimme tiedolla johtamisen nykytilan, rakennamme tavoitteita mittaavan arkkitehtuurin ja luomme yhdessä prosessin, jolla tieto ohjaa toimintaa. Visuaalinen malli on tiedolla johtamisen perusta, joka auttaa teitä suuntaamaan toimintaa optimaalisesti ja tekemään sen läpinäkyväksi koko organisaatiolle.

Step 1

Kirkasta päämäärä

Tiedolla johtamisen evaluointiprosessissa läpivalaisemme organisaatiosi tiedolla johtamisen nykytilan ja jäsennämme tahtotilan tulevaisuuden tiedolla johtamiseen. Selvitämme yhdessä osallistavasti tiedon tarpeet, katvealueet ja päällekkäisyydet. Määritämme konkreettisen askelluksen, mitä tahtotilan saavuttaminen vaatii. Jos tavoite ei ole kirkkaana mielessä, toiminta ei voi olla tiedolla johdettua, suunnitelmallista toimintaa.

 

Step 2

Aseta mittarit

Rakennamme tiedolla johtamisen arkkitehtuurin, jossa kirkastamme aktiviteetit, joita tuloksiin ja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan. Määrittelemme missä, miten, milloin ja keneltä aktiviteetteja mitataan, jotta ne ohjaavat toimintaasi optimaalisesti.

Tiedolla johtamisen arkkitehtuurissa määrittelemme konkreettiset mittarit – mikä tieto osoittaa parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteesi toteutumista ja toisaalta mikä tieto selittää, että tavoite on toteutumassa. Vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää, että mittarit ja niiden tavoitetasot suhteutetaan kaikille organisaation tasoille.

Step 3

Tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan

Luomme tiedolla johtamisen prosessin, jossa määritellään, millaisiin toimenpiteisiin tiedon impulssit johtavat – ja miten niihin tulee reagoida. Kuvaamme, kuka tietoa hyödyntää ja millä aikajänteellä tietoa raportoidaan. Tältä pohjalta hahmotamme tiedolla johtamisen vuosikellosi. Varmistamme, että organisaatiossasi oikea tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja he tuntevat yhteiset tiedolla johtamisen toimintatavat.

Mallintaminen helpottaa johtamisen arkea

Tavoitteet kirkastuvat ja kiteytyvät

Kaikki tietävät
mikä toiminnassa on tärkeää ja oleellista

Toiminta on strategisesti mitattavaa

Todelliset liiketoiminnan ajurit
ja niiden väliset syy-seuraussuhteet tulevat esiin

Mitataan toiminnalle kriittisiä tekijöitä

Tavoitteiden toteutumista mitataan dynaamisesti tasapainoisen ja yksinkertaisen mittariston avulla

Tiedolla johtaminen on yhteistä tekemistä

Tuloksena muodostuu yhteisöllisesti kehitetty ja kaikkien yhteinen tiedolla johtamisen malli

Case Seurakunnat

Helsingin, Espoon ja Tampereen seurakuntayhtymät sekä Kirkkohallitus yhdistivät voimansa yhdessä Innolinkin kanssa kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Suurkiitos kumppaneille mielenkiintoisesta yhteishankkeesta! Tiedolla johtaminen laittaa miettimään, miksi olemme olemassa. Saimme tämän kautta lisää intoa ja voimme tehdä vieläkin paremmin sitä, mikä on annettu tehtäväksemme. Johdamme tiedolla yhä tiiviimmin! Stefan Forsén, yhteisen seurakuntatyön johtaja, Helsingin seurakuntayhtymä

Tutustu caseen!

Case Vahanen

Mahtavan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi Vahanen ryhtyi rakentamaan konkreettista asiakkuuksien tiedolla johtamisen toimintamallia sekä luomaan organisaatiokulttuurin perusteita tavoitteelliselle tiedolla johtamiselle.

Haluamme syventää voimakkaasti asiakkuuksien johtamista tiedolla ja teemme paljon töitä, jotta tiedolla johtaminen tulisi osaksi jokaisen vahaslaisen arkea. Innolink on auttanut jäsentämään monimutkaisia tiedolla johtamisen kysymyksiä selkeiksi kokonaisuuksiksi.Katja Soini, muotoilujohtaja, Vahanen

Tutustu caseen!

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää

Tiedolla johtamisen konsultointi

Juuse Montonen

Johtaja

Lue lisää tiedolla johtamisen mallintamisesta