Tiedolla johtamisen mallintaminen

Ohjaako strategiasta johdettu tieto sinua optimaalisesti kohti päämäärää?

Tiedolla johtaminen helpottaa johtamisen arkea, auttaa sinua suuntaamaan toimintaa ja tekemään tiedon pohjalta parempia päätöksiä. Johtajilla on käytössään valtavasti tietoa toiminnastaan – myynnistä, markkinasta, asiakkaista, henkilöstöstä – mutta merkityksellisen tiedon tunnistaminen on haastavaa. Tietoa ei osata tulkita, sen pohjalta ei osata tehdä päätöksiä, eikä tieto kulje läpi organisaation.

Innolinkin tiedolla johtamisen mallintamisen avulla konkretisoimme strategian päämäärät ja tavoitteet seurattaviksi mittareiksi tiedolla johtamisen parhaita käytäntöjä noudattaen. Evaluoimme tiedolla johtamisen nykytilasi, rakennamme tavoitteita mittaavan arkkitehtuurin ja luomme yhdessä prosessin, jolla tieto ohjaa toimintaa. Visuaalinen malli on tiedolla johtamisen perusta, joka auttaa sinua suuntaamaan toimintaa optimaalisesti ja tekemään sen läpinäkyväksi koko organisaatiolle.

Step 1

Kirkasta päämäärä

Tiedolla johtamisen evaluointiprosessissa läpivalaisemme organisaatiosi tiedolla johtamisen nykytilan ja jäsennämme tahtotilan tulevaisuuden tiedolla johtamiseen. Selvitämme yhdessä osallistavasti tiedon tarpeet, katvealueet ja päällekkäisyydet. Määritämme konkreettisen askelluksen, mitä tahtotilan saavuttaminen vaatii. Jos tavoite ei ole kirkkaana mielessä, toiminta ei voi olla tiedolla johdettua, suunnitelmallista toimintaa.

 

Step 2

Aseta mittarit

Rakennamme tiedolla johtamisen arkkitehtuurin, jossa kirkastamme aktiviteetit, joita tuloksiin ja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan. Määrittelemme missä, miten, milloin ja keneltä aktiviteetteja mitataan, jotta ne ohjaavat toimintaasi optimaalisesti.

Tiedolla johtamisen arkkitehtuurissa määrittelemme konkreettiset mittarit – mikä tieto osoittaa parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteesi toteutumista ja toisaalta mikä tieto selittää, että tavoite on toteutumassa. Vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää, että mittarit ja niiden tavoitetasot suhteutetaan kaikille organisaation tasoille.

Step 3

Tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan

Luomme tiedolla johtamisen prosessin, jossa määritellään, millaisiin toimenpiteisiin tiedon impulssit johtavat – ja miten niihin tulee reagoida. Kuvaamme, kuka tietoa hyödyntää ja millä aikajänteellä tietoa raportoidaan. Tältä pohjalta hahmotamme tiedolla johtamisen vuosikellosi.

Varmistamme, että organisaatiossasi oikea tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja he tuntevat yhteiset tiedolla johtamisen toimintatavat.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää

Tiedolla johtamisen konsultointi

Juuse Montonen

Tiedolla johtamisen konsultti

Tiedolla johtamisen aarrekarttaa rakentamassa

Tiedolla johtaminen on aarteenetsinnän kaltainen prosessi, jolla pyritään luomaan organisaatiolle paremmat menestyksen mahdollisuudet. Lue blogistamme lisää tiedolla johtamisen mallintamisesta, jolla aarteen luo päästään.

Lue blogi