Innolink

Kirjoittaja

Innolinkin kovaa vauhtia kasvava tiedolla johtamisen konsultoinnin tiimi on saanut raudanlujan vahvistuksen, kun kokonaisarkkitehtuurikonsultti Juuse Montonen liittyi joukkoomme kesän alusta.

”Lähden erittäin innoissani auttamaan asiakasorganisaatioitamme johtamaan tiedolla kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti. Tavoitteeni on tuoda Innolinkin tiedolla johtamisen mallintamisen osaamistani etenkin kokonaisarkkitehtuurista ja monipuolisista mallintamis- ja raportointiratkaisuista. Ensitöikseni olen lähtenyt kehittämään tiedolla johtamisen evaluointi- ja mallintamispalveluamme eteenpäin siten, että työn tuloksena asiakas saisi entistäkin enemmän konkreettista hyötyä tiedolla johtamisen kehittämisen pohjaksi”, kertoo Juuse Montonen.

 

Evaluoinnin avulla kattava ja läpileikkaava kuva tiedolla johtamisen nykytilasta

Innolinkin pitkäjänteinen tutkimusosaaminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia evaluoida organisaation tiedolla johtamisen nykytilaa ja tarpeita erilaisin tutkimusmetodein. Perusteellisen selvitystyön myötä päästään aidosti toiminnan pulssille ja saadaan kartoitettua koko henkilöstön näkemyksiä ja tietotarpeita. Evaluoinnissa ja sitä seuraavassa arkkitehtuurimäärittelyssä henkilöstön ja sidosryhmien kuuntelu on äärimmäisen tärkeää jo alkuvaiheessa.

Osallistaminen ja kuuntelu ovat kriittisiä menestystekijöitä tiedolla johtamisen kulttuurin ja käytänteiden juurtumiseksi osaksi arkea. Tiedon valjastamista sekä johdon että operatiivisen toiminnan tueksi ei voida tehdä onnistuneesti ilman eri osapuolien kuuntelemista, minkä takia painotamme palvelussamme sitä, että kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Osallistava työskentely toteutetaan käytännössä mm. kyselytutkimusten, syvähaastetteluiden, workshoppien ja digitaalisen yhteiskehitysalustan avulla kohderyhmien saavuttamiseksi laaja-alaisesti. Kokemusperäistä tietoa täydennämme desk study -työllä, jossa laadimme peruskuvaukset tiedolla johtamisen nykytilasta.

”Monimenetelmällisen asiantuntijatyön tuloksena asiakkaamme saa kattavan ja syvälle leikkaavan kuvan organisaationsa tiedolla johtamisen tilasta niin kulttuurin, osaamisen kuin arkkitehtuurin ja prosessin ulottuvuuksilta”, selittää Montonen.

 

Tavoitetilan mallintaminen toiminnan tarpeista tutkitusti – IT-infrastruktuuri toiminnan ehdoilla

Evaluointi antaa organisaatiolle erinomaisen perustan, jolle lähteä rakentamaan tulevaisuuden johtamismallia ja askelluttamaan vaadittavia toimenpiteitä tavoitellun arkkitehtuurin saavuttamiseksi. Mallintamisen lähtökohtana on, että tiedolla johtamisen järjestelmä rakennetaan olemassa olevan infrastruktuurin varaan. Etsimme oleelliset tietolähteet ja tiedon, kartoitamme tietojärjestelmien ja raportointityökalujen nykyiset mahdollisuudet ja etsimme olemassa olevista prosesseista pisteet, joissa tietoa voidaan kerätä, analysoida ja raportoida.

Jos tavoitetilaan pääseminen kuitenkin edellyttää nykyisten teknologiaratkaisuiden uusimista kuten tietovaraston tai integraatioiden luomista, tarjoaa evaluointi ja tiedolla johtamisen tavoitetilan malli raamit ja periaatteet IT-infrastruktuurin vaatimustenmäärittelylle. Kokonaisuuden kehittäminen lähtee tällöin toiminnan ja johtamisen tarpeiden määrittelyn kautta, jolloin varmistetaan, että mahdollinen tekninen toteutus tehdään toiminnan ehdoilla, ei toisinpäin.

 

Tutustu tiedolla johtamisen mallintamiseen ja ota yhteyttä:

Juuse Montonen
Email: juuse.montonen@innolink.fi
Puh: +358 400 861 260

 


Viimeisimmät blogit: