Laita tieto töihin

MEILLE tiedolla johtaminen merkitsee dataa ja analytiikkaa, kokemuspohjaista tutkimustietoa, reaaliaikaista arviointia, inhimillistä tietopääomaa, osaamista ja tarkkaa pelisilmää. Tiedolla johtamisen kokonaisratkaisumme kattaa kaikki tarpeet, joilla tieto saadaan töihin ja uudistuvaksi toiminnaksi.

Tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan

Tiedolla johtaminen on yksi keskeisimmistä organisaatioiden menestyksen mahdollistajista. Eri lähteistä saatavan tiedon määrä lisääntyy, tiedon jalostustavat ja tulkinta kehittyy, osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa.

Merkityksellisen tiedon avulla aktivoidaan yhteiseen keskusteluun, tuodaan näkemyksellisyyttä ja edesautetaan yhteisen jaetun ymmärryksen syntymistä. Tehokkaasti johdettuna ja älykkäästi hyödynnettynä tieto auttaa tekemään viisaita päätöksiä. Ketterä kehittäminen kohti tavoitteita avaa tien jatkuvaan uudistumiseen ja kilpailukykyyn.

Katso, mistä tiedolla johtamisen konsultoinnissa on kyse:

Uudistamme ja kiteytämme parhaillaan tiedolla johtamisen kokonaisratkaisun palvelupalettiamme vastaamaan organisaatiosi tarpeita.
Tuoreen strategisen tutkimustiedon avulla suuntaamme parhaillaan painopistettä kohti asiakkuuksien ja ilmiöiden tiedolla johtamisen näkökulmaa:

Asiakkuuksien ja ilmiöiden kokonaisvaltainen tiedolla johtamisen kokonaisratkaisu

Yhdistämme eri tiedonlähteistä tulevan kyselytutkimustiedon, organisaation sisäisen tiedon ja kovan datan tiedolla johtamisen kokonaisvaltaiseksi ratkaisumalliksi. Seuraa ratkaisumme avulla etenemistä kohti liiketoimintasi strategisia tavoitteita, tee ajantasaisen tiedon avulla ketteriä muutoksia ja kehitä yrityksesi toimintaa ja johtamista dynaamisemmaksi ja ketterämmäksi. 

Kokonaispalvelumme peruspilareita ovat mm.

ARKKITEHTUURIN RAKENTAMINEN

Nykytilan kartoitus, tiedolla johtamisen strategia ja tavoitteet. Mitä tietoa ja mistä lähteistä tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan, kun merkityksellisen tiedon mittaristo mallinnetaan todentamaan etenemistä kohti tavoitteita. Miksi tarvitaan ja tarvitaanko datastrategia? Tarvitaanko uusia tietovarastoratkaisuja ja miksi?

PROSESSIN LUOMINEN

Tiedonkeruun prosessista raportointiin, tiedon tarkoituksenmukainen visualisointi: millaisella prosessilla, milloin ja kenen tarvitsee mitäkin tietoa hyödyntää organisaation eri tasoilla. Minkälainen dashboard-ratkaisu sopii parhaiten sinun organisaatiollesi?

KULTTUURIN VAHVISTAMINEN

Miten tieto muutetaan toiminnaksi – miten tiedolla johtamisen kulttuuri luodaan.
Yhteinen ymmärrys tarvittavista toimenpiteistä ja reagoinnista sekä uudistumistarpeiden tunnistaminen. Esimerkiksi selkeä toimintamalli – tiedolla johtamisen pelikirja antaa yhteiset suuntaviivat kohti tavoitteellista tekemistä

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Millaista kilpailukykyä kasvattavaa tietoa ja tuloksia on saatu. Onko tiedon hyödyntäminen ja ketterä reagointi organisaatiossa onnistunut? Kasvustrategian tavoitteisiin pääsyn vaihe, jonka apuna mm. ennakoivat esimerkiksi asiakaspoistumaa tai markkinatilanteen muutoksia luotaavat skenaariomallit.

Meneillään on datavallankumous, data-ajan alku, digitaalinen murros ja dataa verrataan uuteen öljyyn. Datastrategian avulla menestystä datasta nyt ja huomenna:

 

Lue opas

Data-alustaopas johdattaa liiketoimintalähtöiseen tiedon varastointiin, hallinnointiin ja visualisointiin 2020-luvulla:

 

Lue opas

Lue Parempi tiedolla johtaja -opas

Oppaassa avaamme käytännönläheisesti tiedolla johtamisen hyväksi havaittuja toimintatapoja ja -malleja aina päämäärän asettamisesta organisaation jatkuvaan uudistumiseen asti.

Lue opas

Tutustu tutkimustuloksiin

Vuonna 2020 halusimme selvittää kansainvälistä tiedolla johtamisen tilaa. Tuoreet tutkimustulokset paljastavat, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä tiedolla johtamisessa on kuudessa eri maassa.

Tutustu tuloksiin

Asiantuntijamme

Tiedolla johtaminen

Juho Antila

Liiketoimintajohtaja, Analytiikka & Data-alustat

Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen konsultointi

Anssi Vartiainen

Johtava tietojohtamisen asiantuntija

Konserni

Pekka Vuorela

Toimitusjohtaja

Tutkimus

Tuukka Suoniemi

COO

Tutkimus

Mikko Ulander

Liiketoimintajohtaja

Blogi

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ/viesti. OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ JA HELPOTAMME ARKEASI.

 

Jätä viesti!

Tilaa Innolinkin uutiskirje ja ryhdy tiedolla johtajaksi.

 

Otteita ja esimerkkejä toteutuksista