Elina Laamanen

Kirjoittaja

Kuntien ja tulevaisuudessa maakuntien tehtävänä on vahvistaa asukkaiden osallisuutta.

Asukkaiden osallistumisen vahvistamista ja myös sen mittaamista pohditaan parhaillaan uuden valtuustokauden ensimmäistä vuotta elelevissä kunnissa. Tähän kannustaa ja velvoittaa kuntalaki ja myös kuntien strategiat. Samoin maakuntavalmistelussa vastuutatahot kullakin alueella työstävät maakunnan tilanteeseen soveltuvia ratkaisua ja pähkäilevät osallisuuden arvioinnin kanssa.

Osallisuus on tunne kuulumisesta johonkin ja tunne omasta merkityksellisyydestä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa, on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia. Osallistuminen taas viittaa toimintaan, joka voi tukea ja vahvistaa omaa osallisuuden kokemusta.

Osallisuuteen liittyvä kehittämistyö palautuu aina siihen, mitä osallisuudella tarkoitamme. Käsite on melkoinen kameleontti. Se liittyy demokratiaan, sosiaaliseen ja taloudelliseen inkluusioon, merkityksellisyyden kokemuksiin sekä omaan elämänkulkuun ja elinympäristöön liittyviin vaikuttamismahdollisuuksiin. Ja moneen muuhun seikkaan.

Jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, olisiko mahdollista valita kolme-neljä näkökulmaa osallisuuteen, joiden pohjalta voisi edetä yhteisten mittareiden pohdintaan? Mittareiden, joita voitaisiin kunnissa tai alueellisesti soveltaa sellaisenaan tai tuunata ja yhdistellä luovasti omiin tarpeisiin? Tämä olisi tärkeä askel. Tällä hetkellä osallisuuden kokemusta mittaavia indikaattoreita kehitetään muun muassa sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa.

Paikallisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta tulee pohtia ensimmäisenä sitä, mistä mittaamisella halutaan johtopäätöksiä. On tärkeää, että kuntien tai maakuntien tavoitteenasettelu olisi selkeä ja priorisoitu. Mitä erityisesti tavoitellaan osallisuuden osalta tällä valtuustokaudella? Tämän tahtotilan sekä seurannan ja mittaamisen nykytilan – vaikka vähäisenkin – arviointi, auttaa jo kirkastamaan mitä tarvitaan.

Käytännön edellytys mittaamiselle kunnissa ja maakunnissa on myös se, että mittarit asetetaan tasolle, joka kertoo paikallisten toimenpiteiden onnistumisesta ja vaikuttavuudesta. Monien kansallisten indikaattoreiden mittaustaso asettuu hyvin yleiselle tasolle. Paikallisesti voidaan tarkastella asukkaiden omia kokemuksellisia arvioita omasta tilanteesta valittujen osallisuuden ulottuvuuksien suhteen, voidaan seurata osallistumisaktiivisuutta sekä toteutettujen hankkeiden ja kampanjojen vaikuttavuutta (näkyvyys, tunnettuus, merkitys ja onnistuminen).

Asukasosallistumisen areenaksi voidaan luoda vaikka kunnan tai maakunnan oma asukaspaneeli, jossa paikallisesti tärkeitä osallisuusasioita voidaan pohdituttaa asukkailla ja oppia samalla enemmän heidän kiinnostuksen kohteistaan ja uusista tavoista ja kanavista osallistua!

Kysy lisää:
Elina Laamanen
elina.laamanen@innolink.fi


Viimeisimmät blogit: