Innolink

Kirjoittaja

Tiedolla johtamisen tiimimme sai helmikuun alussa uuden vahvistuksen, kun joukkoomme liittyi pitkän linjan kehittämisen ammattilainen Jaana Piikkilä. Jaanalla on monipuolinen kokemus globaalin pörssiyhtiön toimintaympäristöstä ja muutosten läpiviennistä. Uutta pestiä tukee myös Jaanan omakohtainen tuntuma pienen organisaation yhdessä ohjautumisen arjesta sekä yhteistyön kautta syntynyt näkymä monenlaisten julkisen ja yksityisen sektorin asiakasorganisaatioiden arjen haasteista.

Miten tiedolla johtamisesta voidaan tehdä onnistuneella tavalla totta? Tähän Jaanalla on muutama vinkki. Ensimmäinen liittyy organisaation arjesta tehtyjen havaintojen merkitysten moninäkökulmaiseen pohtimiseen. Tulkintoja ja diagnostiikkaa tehdään monta kertaa puhtaasti määrällisten mittareiden ja keskiarvojen pohjalta. Jaana kannustaa pohtimaan myös yhdessä asianosaisten kanssa mittareiden tuloksiin kytkeytyviä erilaisia kokemuksia ja niiden merkitystä. Tätä kautta päästään miettimään yhdessä myös jatkon mahdollisuuksia; miten ja missä meidän kannattaisi toimia toisella tavalla, jotta pääsemme erilaisen tiedon pohjalta eteenpäin kohti yhteisesti määritellyn tavoitteen toteutumista. Vaikuttavuus ja muutos syntyvät vasta tätä kautta – tekemällä valintoja ja rohkeita kokeiluja tiedon ja sen pohjalta käydyn yhteisen keskustelun johdosta.

Toinen mahdollisuus liittyy onnistumisten tunnistamiseen. Usein keskustelu tuntuu keskittyvän ongelmiin, puutteisiin ja virheisiin. Liian vähän pysähdytään miettimään sitä, mikä on jo hyvää ja sellaista osaamista tai vahvuutta, jonka avulla voitaisiin kehittää asioita eteenpäin ja saada onnistunutta muutosta aikaiseksi. Tämän hyvän tunnistamisen ja jakamisen kautta saadaan myös uutta energiaa ihmisten väliseen yhteistyöhön. Tämä puolestaan vaikuttaa niin yksilölliseen työn imun ja työhyvinvoinnin kokemukseen kuin konkreettisen tekemisen tuloksellisuuteen.

Jaanan oma intohimo ja vahvuus kytkeytyvät juuri näihin näkökulmiin – yhteisen dialogin kehittämiseen ja merkityksen kirkastamiseen ja sitä kautta myös yhteisen tahtotilan löytämiseen jatkon toiminnan ja konkreettisten muutosten tekemiseksi.

”Jaanalla on vahva ja monipuolinen kokemus HR-sektorin toiminnoista niin organisaation sisäisesti kuin asiakasrajapinnasta. Jaana uskoo tiedolla johtamisen voimaan, tuntee asiaan liittyvät mittarit ja pystyy analysoimaan käytettävissä olevaa tietoa. Mikä tärkeintä, Jaana pystyy konkretisoimaan tiedon käytännön toimenpiteiksi ja tukemaan aidon muutoksen aikaansaamista asiakkaidemme toiminnassa”, liiketoimintajohtajamme Jani Listenmaa kuvailee Jaanan vahvuuksia.

Tervetuloa Innolink-jengiin Jaana!


Viimeisimmät blogit: