Innolink

Kirjoittaja

Historian ensimmäinen oppaamme johtamisen arjen helpottamiseen on nyt julkaistu. Opas tukee visiotamme tiedolla johtamisen suunnannäyttäjinä ja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tiedolla johtamisesta ja tiedon hyödyntämisestä (liike)toiminnan tukena.

Tiedon määrän lisääntyminen, sen jalostustapojen kehittyminen ja osaamisen merkityksen kasvu organisaatioiden menestystekijänä ovat nostaneet tiedolla johtamisen yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä organisaatioiden menestyksen mahdollistajana tulevaisuudessa.

”Meille Innolinkissä tieto merkitsee dataa ja analytiikkaa, kokemuspohjaista tutkimustietoa ja reaaliaikaista arviointia sekä inhimillistä tietopääomaa, osaamista ja pelisilmää. Asetetut tavoitteet tulee kirkastaa ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Päätöksenteko pohjautuu jaettuun ymmärrykseen ja oivallukseen siten, että dialogin kautta on mahdollista tehdä tuloksekkaampia ratkaisuja. Sitä on tiedolla johtaminen.”

Jani Listenmaa, Liiketoimintajohtaja, Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisella pyritään luomaan organisaatiolle kilpailuetua ja paremmat menestyksen mahdollisuudet. On kuitenkin erittäin tärkeää muistaa kirkastaa se, mitä tavoitellaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan, arvioidaan ja se viedään näin osaksi arkea – osaksi strategista ja operatiivista johtamista. Tietoon reagoidaan toiminnalla. Lopulta tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan.

Parempi tiedolla johtaja -opas avaa käytännönläheisesti tiedolla johtamisen hyväksi havaittuja toimintatapoja ja -malleja aina päämäärän asettamisesta organisaation jatkuvaan uudistumiseen asti. Näkökulmana on erityisesti tiedolla johtaminen osana ihmisten ja organisaatioiden johtamista sekä asioiden jalkauttamista osaksi yrityskulttuuria ja ihmisten arkea.

Tutustu tästä!

 


Viimeisimmät blogit: