Tiedolla Johtaja 2019 -tutkimus
21.11.2019 Kirjoittaja Jani Listenmaa

Tiedolla Johtaja 2019 -tutkimuksen tulokset julki

Noin vuosi sitten, syksyllä 2018, pohdimme Innolinkissä Suomen tiedolla johtamisen tilaa todetaksemme, että tästä näkökulmasta on melko vähän konkreettista, organisaatioiden tiedolla johtamisen arjesta ja tavoitteista kertovaa tutkimustietoa.

Meille oli luontaista ottaa härkää sarvista ja lähteä selvittämään asiaa. Nyt ensimmäinen Tiedolla Johtaja 2019 -tutkimus on kirjoissa ja kansissa. Tutkimustulokset julkistettiin ensi kertaa gaalassa 31.10.2019.

Tavoitteenamme oli saada tutkimuksella selville:

  1. Yleiskuva siitä, miten tiedolla johtaminen yleisesti ottaen määritellään ja millaista tietoa johtamiseen ensisijaisesti käytetään
  2. Mahdollisimman terävä kuva siitä, millaisena päätöksentekijät omien organisaatioidensa tiedolla johtamisen nykytilan näkevät ja kuinka syvälle se on juurtunut organisaatioiden johtamisen arjessa
  3. Millaisia odotuksia tiedolla johtamiselle asetetaan tulevaisuudessa, millaisia läpimurtoja on jo onnistuttu saavuttamaan ja toisaalta mihin on ehkä myös kompastuttu, kun tiedolla johtamista on viety eteenpäin.

Tulokset ovat toisaalta erittäin lupaavia tiedolla johtamisen tulevaisuuden kehittymisen kannalta ja toisaalta kertovat selkeästi, että matkaa on vielä jäljellä ennen kuin tieto johtaa organisaatioiden toimintaa optimaalisesti.

Tiedolla Johtaja 2019 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedolla johtamisen merkityksestä lisäarvon tuottamisessa näyttää olevan selkeä konsensus ja sitä ollaan viemässä voimallisesti organisaatioiden toiminnan ytimeen muun muassa strategian kautta. Toisaalta tiedolla johtaminen ei vielä ole täysin läpäissyt organisaatioiden arkea ja maturiteettinäkökulmasta vaikuttaa siltä, että pitkälti organisaatioissa ollaan vielä tällä hetkellä rakentamassa pohjaa tiedolla johtamiseen mallintamisen kautta. Oletettavaa on, että kun tiedolla johtamisen arkkitehtuurit ja prosessit saadaan kirkastettua, lähitulevaisuudessa painopiste siirtyy voimakkaammin tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Hienoa on huomata, että tiedolla johtamisen kehittämiseksi ollaan valmiita tekemään merkittäviäkin panostuksia nyt ja tulevaisuudessa. Nähtäväksi jää, jakaako panostusaste organisaatiot tulevaisuuden voittajiin ja häviäjiin. Kilpailuedun näkökulmasta näyttäisi siltä, että enää ei riitä, että tekee jotain tiedolla johtamisen saralla, vaan edelläkävijyyteen vaaditaan merkittäviä panostuksia ja se tulee nostaa strategian keskiöön.

Toivottavasti raportti herättää sinussa uusia ajatuksia oman organisaatiosi tiedolla johtamisen edelleen kehittämiseksi.

Lue tutkimusraportti alta helposti suurentamalla koko näytön tilaan (fullscreen).

Suurkiitos kaikille vastanneille! Johdetaan tiedolla, ei tuurilla!

 

 

Tiedolla Johtaja -gaalan kohokohdat

#tiedollajohtaja2019