Tiedolla johdettu strategiaprosessi

Yhdessä teemme strategiastasi läpinäkyvän, ymmärrettävän ja mitattavan

Strategian tavoitteena on yhteinen ymmärrys toiminnan tavoitteesta, se on konkreettinen työväline operatiivisen toiminnan ohjauksessa. Strategia kytkeytyy johdon, henkilöstön ja sidosryhmien kokemuksiin nykytilasta ja siinä tehdään ennakoivia valintoja toiminnan fokusoimiseksi tulevaisuudessa. Strategia sanoittaa tavoitteet yhteisesti ymmärrettävällä tavalla.

Innolinkin tiedolla johdetussa strategiaprosessissa kirkastamme yhdessä ja osallistavasti organisaatiosi päämäärän ja kiteytämme sen tiedolla johdettaviksi tavoitteiksi. Avainkohderyhmien odotukset ja tarpeet huomioidaan digitaalisen yhteiskehittelyn avulla vaikuttavuuden ja sitoutumisen lisäämiseksi. Konkreettinen mittarointi, tilanteen kehittymisen seuranta ja vaikutusten systemaattinen arviointi ovat osa kokonaisprosessia, joka juurruttaa tavoitteet osaksi yhteistä arkea.

Tutustu strategiaprosessiin

 

1. Tulevaisuuskuva

Skenaariotyön avulla ennakoimme ja hahmotamme tulevaisuuden toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Saat yhteisen näkemyksen siitä, mitkä asiat vaikuttavat tulevan strategiakauden toimintaympäristöön ja millä tavalla.

 

2. Tavoiteasetanta

Strategiatyön fasilitoinnin avulla etenemme kohti yhteistä kiteytettyä strategiaa hyödyntäen osallistavaa dialogia avainsidosryhmien kanssa. Muodostat organisaatiollesi yhteisen vision, mission, arvot sekä strategiset päämäärät ja niitä tukevat tavoitteet.

3. Konkretisointi

Konkretisoimme päämäärät ja tavoitteet seurattaviksi mittareiksi tiedolla johtamisen parhaita käytäntöjä noudattaen. Tiedolla johtamisen mallin avulla päämäärät, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet ovat kirkkaina mielessäsi.

 

4. Arkeistaminen

Hyödynnämme strategian jalkauttamisessa organisaatiokohtaisesti optimaalisia kehitys- ja muutosprosessien läpivientimetodeita. Organisaatiosi koko henkilöstö ja avainsidosryhmät ovat tietoisia sekä yhteisistä tavoitteista ja sen keskeisistä ulottuvuuksista että omasta roolistaan osana kokonaisuutta.

Case Vaasan ammattikorkeakoulu

”Meidän tarpeitamme kuunteleva, uudenlaisia toimintatapoja hyödyntävä strategiaprosessi Innolinkin kanssa toi työkulttuuriimme uutta energiaa ja aktivoi elävöittämään strategian keihäänkärjet käytännönläheisiksi toiminnan viitoittajiksi. Osallistava, asiantunteva työskentely oli hyvin hedelmällistä.” – Tauno Kekäle, rehtori VAMK

Tutustu caseen!

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää

Tiedolla johtamisen konsultointi

Juuse Montonen

Tiedolla johtamisen konsultoinnin johtaja