Jaana Piikkilä

Kirjoittaja

Tiedolla johtaminen tuntuu olevan yksi tämän ajan trenditermeistä, jonka varsinainen sisältö ja tarkoitus vaihtelevat vähän tilanteen, asiayhteyden ja käyttäjän mukaan. Googlen hakukone kytkee tiedolla johtamisen mm. ennakoivaan analytiikkaan, erilaisen datan tietotekniseen hallintaan liittyviin ratkaisuihin ja tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa. Olisipa kiva kuulla mitä sinä ajattelet asiasta. Painottuuko asia mielessäsi esim. johonkin näistä näkökulmista, vai onko asiassa sinun arjessasi kyse kaiken kombinaatiosta?

Entä mitä kaikkea on tieto, jonka avulla organisaatiota johdetaan normiarjessa, muutosten myllerryksessä tai tietoisen uudistumisen keskellä? Tieto voi olla eri lähteistä syntyvää monimuotoista ”kovaa dataa”, sidosryhmiltä tutkimusten ja kyselyiden kautta kerättävää kokemusperäistä tietoa tai vaikka näiden ristiinajon tuottamaa tiivistettyä kiteytystä joka nostaa esiin mielenkiintoisia havaintoja. Näiden ohella tärkeää tietoa johtamiselle ovat myös organisaatiossa elävät tiedostetut tai tiedostamattomat tarinat, hiljainen tieto tai käytetty kieli ja puhumisen tapa, jotka kertovat yhteisen toimintakulttuurin todellisuudesta. Tämä toimintakulttuuri on merkittävä tekijä juuri silloin, kun kovan tiedon pohjalta halutaan tehdä päätöksiä ja lähteä kehittämään olosuhteita, toimintatapoja tai vuorovaikutusta siten, että yhteinen (niin, todellakin yhteinen) tahtotila toteutuu – on se sitten uuteen innovointiin, tehokkuuteen tai ilmapiiriin liittyvä erilaisen tulevaisuuden tavoite. Jos tavoitteet ja toimintakulttuuri ovat linjassa keskenään, ne antavat toisilleen positiivista nostetta ja innostavat eteenpäin. Ikävä kyllä päinvastainenkin todellisuus on monesti tullut vastaan; hienot tavoitteet ja viralliset visiot jäävät todentumatta kun arjen todellinen puhumisen ja toiminnan tapa syövät niiden perustuksilta pohjan pois.

Ajatellaan vaikka esimerkkinä tavoitetta luoda uuden ja laajemman yhteistyön kautta uutta liiketoimintaa verkostomaisessa ympäristössä. Jos tavoitetta ajavan organisaation sisällä puhutaan tekemisestä hyvin sotilaallisin termein, muistellaan menneitä voittoja kilpailijoista ja rakenteiden kautta rajoitetaan esim. verkostoihin osallistumista, palkitaan yksilöllistä suoriutumista tai ehkä jopa aikaansaadaan organisaation sisäistä kilpailua, on varsin työlästä avata yhteistyötä uusiin suuntiin. Samoin jatkuva käytäväpuheissa kuuluva odotus siitä, että se kuuluisa ”joku muu” tekee ratkaisevan liikkeen, ennenkuin kukaan muu pistää tikkua ristiin, kertoo vahvaa tarinaa jumiutuneista suhteista ja yhteisvastuullisuuden vähäisyydestä. Kyselevän keskustelun henkenä voi olla kiinnostuksen ja keskinäisen tiedon ja osaamisen avoimen jakamisen kautta mahdollistaa tiedon laajempi hyödyntäminen ja ajatusten uudenlainen yhdistely. Toisena ääripäänä taas saman kyselevän keskustelun tavoitteena voi olla oman osaamisen ja korvaamattomuuden korostaminen tai ajatus pitää viimeiseen asti kiinni omista tiedoista, ideoista ja yhteyksistä, ettei vaan kultajyvä putoa toisiin suihin.

Näiden organisaatiossa elävien tarinoiden ja puhumisen tavan aktiivinen kuunteleminen herkällä korvalla on jokaisen johtajan mahdollisuus varmistaa se tärkeä ”ison kuvan kokonaisvaltainen tuntuma”, jota tarvitaan päätöksenteon osana. Johdon osallisuus yhteisissä keskusteluissa ja aito kiinnostus tarinoiden taustoja ja niihin liittyviä kokemuksia kohtaan avaa mahdollisuuden myös mennä tiedolla johtamisessa seuraavalle tasolle. Voi jopa sanoa, että kyse on johdon rohkeudesta ja uskalluksesta kuunnella ja käydä aitoa keskustelua. Tietoinen yhteisen ymmärryksen syventäminen kovaan dataan kytkeytyvien erilaisten kokemusten ja näkökulmien huomioonottamisen ja yhteisen pohdinnan kautta lisää pohjaa valintojen ja päätösten teolle. Eri foorumeissa käytävä dialoginen keskustelu edistää myös yksilöllistä sitoutumista tehtäviin päätöksiin, joihin on osallistumisen kautta ollut mahdollista antaa oma peukalonjälki.

Minkälaisia tarinoita sinä kuulet omassa organisaatiossasi juuri tänään? Minkälaista tarinaa sinä itse kannattelet omalla puheellasi?


Viimeisimmät blogit: