Pekka Vuorela

Kirjoittaja

Tiedolla johtamisen markkinakoko

Tiedolla johtamisen business on valtavan kokoinen markkina maailmassa. Vuoden 2017 liikevaihtoarvioiden mukaan pelkästään Iso-Britanniassa markkinatutkimuksen liiketoiminta on jo nyt 6,8 miljardia dollaria ja USA:ssa 18 miljardia, kun Suomessa vastaava luku jää vain 100 miljoonaan. Myös tarkemmassa koko liikkeenjohdon konsulttimarkkinatarkastelussa Suomen tilanne näyttää heikolta: Suomessa konsulttimarkkina jää 2,4 miljardiin euroon, kun Iso-Britanniassa vastaava arvio yltää yli 80 miljardiin ja USA:ssa 213 miljardiin dollariin.

Ehkä ratkaisevin ero näiden markkinoiden välillä on se, että niiden suhteellinen osuus BKT:stä on merkittävästi suurempi, noin 5-kertainen Suomeen verrattuna – ja ne tulevat myös lähitulevaisuuden arvioissa kasvamaan Suomen markkinaa merkittävästi nopeammin. Tiedolla johtamisen palveluihin käytetyissä investoinneissa mitattuna suomalaiset yritykset antavat kansainvälisille kilpailijoilleen siis reippaasti tasoitusta. Ennen lopullista johtopäätöstä on kuitenkin hyvä analysoida asiaa syvemmin trendien ja käytettyjen menetelmien osalta.

Globaaleissa tiedolla johtamisen trendeissä kaksi megatrendiä nousee selvästi esiin: (1) teknologian muutoksen nopeutuminen sekä (2) kilpailun kiristyminen ja maailman kompleksoituminen. Näitä megatrendejä pohtiessa ymmärtää, miksi tiedolla johtamisen palvelut ovat globaalilla tasolla kasvussa. Ovatko kansainvälisillä markkinoilla USA:ssa ja Iso-Britanniassa toimivat yritykset enemmän asiakkaan pulssilla ja perillä markkinoiden tarpeista? Rahan ohella on kiinnostavaa tarkastella, mihin tiedolla johtamisen resursseja käytetään hyväksi.

Tiedolla johtamisen resurssien käyttö

Teknologian muutos ajaa automaation ja tekoälyn yleistymiseen, pilvipalvelumallien laajentumiseen ja dialogisen reaaliaikaisen markkinatutkimuksen kasvuun. Nämä yhdessä synnyttävät lisätarpeita automaattisen datan tuottoon sekä inhimillisen ymmärryksen ja datan väliseen dialogiin. Datamäärät ja -varastot kasvavat ja tekoälyn merkitys korostuu, mutta silti inhimillistä näkemyksellistä tulkintaa ja tiedolla johtamista tarvitaan entistä enemmän.

Samaan aikaan toinen megatrendi, kilpailun kiristyminen synnyttää tarpeita mm. nopeammalle ja halvemmalle tutkimustoiminnalle (digitaaliset tutkimusratkaisut), kokonaisvaltaisten tutkimustarpeiden kasvulle sekä, kenties kaikkein kiinnostavimpana, tarpeen liiketuloksia ennustavalle tutkimukselle. Samaan aikaan kasvaa tarve jo kerätyn tiedon järkevämmälle ja syvällisemmälle analyysille sekä massatiedonkeruiden ja digitaalisten tiedonkeruukanavien rinnalla voimakkaasti laadulliselle ja havainnoivalle tutkimukselle.

Menestymisen mahdollisuudet globaalissa kilpailussa

Kun kilpailu kiristyy voimakkaasti ja maailma monimutkaistuu, on hyvä pohtia miten käy suomalaisille globaalia businesta harjoittaville yrityksille. Tiedolla johtamiseen liittyvillä investoinnilla mitattuna kilpailu on jo hävitty. Onneksi resurssien järkevä ja älykäs hyödyntäminen antaa pelissä pärjäämiseen vielä mahdollisuuksia.

Puhumme paljon Innolinkissä tiedolla johtamisen kolmiosta, jossa (1) kovan busineskriittisen datan, (2) asiakkaan businessnäkemyksen (hiljaisen tiedon) ja (3) subjektiivisen markkinakokemuksen (markkinatutkimukset) yhdistäminen toisiinsa avaavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ymmärtää ja hyödyntää markkinalla kilpailemisen ja erottautumisen  reunaehtoja. Kokonaisuutta tarkastelemalla ja järkevällä dialogilla syntyy kolmion palasista jaettu markkinaymmärrys, joka mahdollistaa menestymisen.

Suomalaisten yritysten pitäisi uskaltaa panostaa kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan ja hyödyntämiseen, sillä nykyiset trendit yksittäisinä ajavat liikaa yhden näkökulman ratkaisuihin.

Tulen seuraavissa blogikirjoituksissani ottamaan kantaan edellä esiteltyihin trendeihin ja niiden järkevään hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Sillä välin voit jo tutustua tarkemmin Tiedolla johtamisen liiketoimintamme vetäjän Jani Listenmaan johdolla laadittuun Parempi tiedolla johtaja -oppaaseen, joka avaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia. Antoisia lukuhetkiä ja menestyksekästä kevättä!

Pekka Vuorela
Toimitusjohtaja, Innolink


Viimeisimmät blogit: