Sora – Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä

Tutkimus ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen soveltuvuusarviointien käytännöistä perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2018–2020 toteuttamassa SORA-hankkeessa todettuihin tutkimustarpeisiin. SORA-hankkeen tavoitteena oli tehdä selvitys SORA-lainsäädännön soveltamista koskevista ongelmista sekä SORA-lainsäädännön uudistamista koskevista tarpeista ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Tutkimuksessa on tehty kirjallisuuskatsaus soveltuvuusarviointia ja erilaisia valintamenettelyjä koskevasta kirjallisuudesta sekä kartoitus Suomessa käytössä olleista osana opiskelijavalintoja käytetyistä soveltuvuuden arviointikäytännöistä.

Tutustu Sora 2021 -selvitykseen (pdf)