18.03.2020 Kirjoittaja Pekka Vuorela

Resilienssikyky luo elinvoimaa

Valtaosa koronaviruskeskustelusta on ollut kriisikeskeistä viestintää ja varautumista koronan vaikutusten torjumiseen asenteella: ”laitetaan yritys hetkellisesti kiinni ja odotetaan, että kriisi menee ohi”. Tämänkaltainen reagointi ja ajattelutapa syöksee maan sujuvasti lamaan.

Johtajuudessa puhutaan usein resilienssikyvystä, mahdollisuudesta ja taidosta nähdä tulevia tapahtumaketjuja ja mukauttaa omaa toimintaa niiden mukaan. Viime päivinä olemme nähneet elvytystoimia, joilla Suomen taloutta yritetään tukea. Samaan aikaan näemme poikkeuksellisia markkinataloutta ja kysyntää rajoittavia päätöksiä, jotka ovat pääosin turvallisuusnäkökulmilla perusteltuja. Yhtälö on yrityksille kestämätön ja romahduttaa liiketoiminnan.

Juuri nyt on tärkeää katsoa eteenpäin positiivisella tavalla ja hahmottaa, miten vältetään yritysten konkurssiaalto ja tunnistetaan tässä tilanteessa pärjäävät/hiipuvat businekset. Päättäjien pitäisi päivittäin kysyä, mitkä toimenpiteet kasvattavat liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja mitkä mahdollistavat kilpailukyvyn ylläpidon. Innolinkillä on onni palvella yli 1000 asiakasta eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Olen viimeisen kahden viikon aikana lisännyt merkittävästi keskusteluja asiakkaidemme kanssa. Yhteinen teema niissä on ollut, että kysynnän ja kilpailukyvyn ylläpitoa markkinassa pitäisi selvästi lisätä.

Meidän oma johtoryhmämme kokoontuu nyt joka päivä. Iso osa keskustelusta on meilläkin totuuden nimissä kriisipainotteista. Kuitenkin jokaisena päivänä suuntaamme ajatukset pohtimaan tämän kriisin positiivisia mahdollisuuksia ja niitä muutoksia, jotka kehittävät toimintaa tulevaisuudessa. Nopeita voittoja on saavutettu jo mm. etätyöskentelyn, esimiesten kenttäjohtamisen ja henkilöstön itseohjautuvuuden avulla sekä uusien liiketomintamahdollisuuksien ja yrityksen jo olemassa olevien kriisiajassa merkityksellisten palveluiden tunnistamisessa. On hämmästyttävää miten pienikin mielikuvaharjoitus – näkökulman muutos – saa ihmiset huomaamaan uusia mahdollisuuksia ympärillään. Meidän reseptimme on tehokkaat neuvonpidot, näkökulman vaihdokset sekä sopivassa suhteessa ennakointia ja toimintaa. Tuleen ei kannata jäädä makaamaan.

Nyt jos koskaan, yritysten ja organisaatioiden kannattaa olla kiinnostuneita asiakkaistaan ja asiakassuhteen vaalimisesta. Kriisitilanteissa asiakaskokemus voi laskea, mutta silti on valtava ero sillä, onnistutaanko asiakas pitämään vai menetetäänkö asiakas kokonaan. Vuorovaikutusta, ymmärrystä ja tarvepohjaista keskustelua pitää merkittävästi lisätä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Se mikä oli kuukausi sitten yritysten painopiste, ei enää ole. Lähes heti koronavirusaallon jälkeen alkaa markkinoiden uusjako ja uskon, että siinä kilpailussa pärjäävät parhaiten ne organisaatiot, jotka kykenevät nyt tekemään oikeita, nopeita päätöksiä, olemaan parhaiten asiakkaidensa pulssilla ja mukauttamaan tehokkaimmin toimintaansa. Historiassa joustavimmat ja resilienssikykyisimmät organisaatiot ovat aina menestyneet. Uskon, että nytkin asia on näin.

 

Pekka Vuorela
CEO, Innolink
www.innolink.eu
Specialist in Knowledge-Driven Leadership
Muhlrain 7, D-70180 Stuttgart


Kirjoittaja on Innolinkin toimitusjohtaja ja yksi omistajista.
Hän toimii tällä hetkellä
konsernin etäjohtajana Saksasta käsin.

 

Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen palveluihin
#innolink
#tiedollajohtaminen
#tutkimus #analytiikka #konsultointi
#koronavirus
#yhdessärohkeastiketterästi
#resilienssikyky