Johdon koontiraportti -malli

Kokeile klikkailemalla muuttujia, miten Power BI:llä toteutettu
dynaaminen raportointinäkymä toimii.

 

KLIKKAA TÄSTÄ DEMO TESTATTAVAKSI OMALLE NÄYTÖLLESI

 

Report powered by Power BI