Päivi Karhu

Tutkimuspäällikkö, kvalitatiivinen tutkimus (Vanhempainvapaalla)

Kainuussa kasvanut, mutta maailmalla aikuistunut Päivi on koulutukseltaan kauppatieteen tohtori ja hänellä on myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. Aiemmin Päivi on toiminut mm. ulkoistamisen asiantuntijatehtävissä IT-alalla sekä tutkijana yliopistolla, jolloin hänen tutkimuksensa keskittyi erityisesti ihmisten päätöksentekoprosesseihin ristiriitaisissa tilanteissa. Hän näkee ristiriidoissa mahdollisuuksia: ne avaavat tärkeitä keskusteluja ja ovia luovuudelle.

Tutkimuksissaan Päivi on käyttänyt pääosin laadullisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tarkastella ilmiöitä, niiden merkityksiä ja löytää vastauksia ”miksi?”-kysymyksille. Tutkimuspäällikkönä Innolinkillä Päivi pyrkiikin löytämään ensin oikeat kysymykset ja sitten yhdessä asiakkaan kanssa sopivat vastaukset tarvittavien laadullisten tutkimusmenetelmien (kuten syvähaastattelujen) avulla. Juurisyyt eivät aina ole ilmeisiä, vaan tieto voi olla piilossa tiedostamattomalla alueella. Tämän salapoliisityön myötä voimme auttaa asiakkaitamme tekemään harkittuja tietoon pohjautuvia päätöksiä olettamusten tai arvausten sijaan. Työ on haastavaa, mutta juuri siitä syystä myös äärimmäisen mielenkiintoista ja antoisaa. Päivi toimii tiivisti yhteistyössä myös Innolinkin analytiikkatiimin kanssa. Erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä voidaan tarvittaessa muodostaa syvällisempi ja kattavampi kuva asiakkaan kohtaamista haasteista sekä tarjota kokonaisvaltaisempia tiedolla johtamisen ratkaisuja.

Päivi on ihmisläheinen ja positiivinen tekijätyyppi, joka ei pelkää hypätä epämukavuusalueelle ja kohdata haasteita kehittymismahdollisuuksina. Päivi avartaa maailmakuvaansa matkustelemalla, mökkeilemällä, kuntoilemalla ja perheen pienimmän oivalluksia seuraamalla.


Email: paivi.karhu@innolink.fi

Puh: +358 44 3419 883