Henrik Sievers

Vanhempi asiantuntija

henrik.sievers@innolink.fi

+358 50 4697 314

Henrik toimii Innolinkillä vanhempana asiantuntijana sekä julkisen että yksityisen sektorin tiedolla johtamisen ratkaisuissa. Hänen perehtyneisyytensä voisi tiivistää kolmeen kirjaimeen TKI  eli Tutkimus–Kehitys–Innovaatiot. Henrikin osaamisen ytimessä ovat rahoitushakemukset ja esimerkiksi miten voitaisiin vaikkapa hakea EU-tukea menestyksekkäämmin. Vahvuuksia ovat myös perehtyneisyys tutkimuksesta liiketoimintaa -toteutuksiin (esimerkiksi ekosysteemien alueella), tuotteistus ja tuotekehitys. Ajankohtaisista teemoista datatalous, tuottava digivihreä siirtymä, ”purpose”-toiminnan tarkoitus, asiakaskokemuksen kehittäminen ja data-analytiikan valjastaminen yrityksen kehityksen moottoriksi kiinnostavat erityisesti.

Henrik on opiskellut alunperin kansantaloustiedettä ja laskentatoimea. 15 vuotta yksityisellä sektorilla työskentelyn jälkeen hän palasi  jatkotutkinnon pariin, tällä kertaa Aallon Markkinoinnin laitokselle. Hän syventyi tarkemmin mm. yrityksen strategiaan, markkinaorientaatioon ja innovaatioiden/tuotteistuksen tutkimukseen, tutki syvällisesti tuotekehitysprosesseja sekä voittavien innovaatioiden eli dominant designien syntymahdollisuuksia.

Henrik on aiemmin toiminut mm. suuressa telecom-yrityksessä sillanrakentajana tuotehallinnan, yrityksen liiketoiminnan kehityksen ja talousfunktion välillä, toiminut liiketoiminnan kehityksessä start-upissa, sekä hankkinut syventävää näkemyksellisyyttä ja laajaa verkostoa yliopistomaailmassa. 

Vapaa-ajalla Henrik lenkkeilee, pelaa shakkia ja seuraa/pyrkii osallistumaan tutkimuskonferensseihin ja artikkelien kirjoittamiseen.