Alla Lobanova-Flycktig

International Coordinator

alla.lobanova-flycktig@innolink.fi

+358 50 341 4093

Innolink Staffissa Alla toimii kansainvälisenä koordinaattorina ja työkielenä Allalla on suomen lisäksi englanti, venäjä ja ukraina. Hän on opiskellut kansainvälisiä suhteita yliopistossa ja valmistunut Ukrainassa ulkopolitiikan maisteriksi. Kotimaassaan Alla on toiminut pääasiantuntijana kaupungin hallituksen kansainvälisten suhteiden osastolla. Suomessa hän työskenteli ennen Innolink Staffiin siirtymistä konsultointiyrityksessä, joka tukee suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vientiä. Tutkimushaastattelijana Alla teki mm. tutkimusprojektia Venäjälle ja Ukrainalle Focuslink Oy:ssä. Suomessa Alla on valmistunut asioimistulkiksi.