Innolink

Kirjoittaja

Viime viikolla järjestimme Parempi johtaja -seminaarin yhteistyökumppanimme Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa.

Auditorioon kokoontui täysi tupa avainasiakkaitamme. Tänä vuonna puheenvuorot keskittyivät johtamisen arjen helpottamiseen.

Päivän starttasi Vincitin perustaja Mikko Kuitunen. Kuitunen pureutui johtamisen ytimeen ja purki osiin johtamisen määritelmiä. Kuitusen mukaan johtaminen on sitä, että jokin tapahtuu nopeammin tai paremmin. Johtaminen on vaikuttamista, jonka seurauksena jokin asia muuttuu. Muutos puolestaan edellyttää uskoa muutokseen. Muuten asiat pysyvät ennallaan, eikä kehitystä tapahdu. Vincitissä Kuitusen teesejä on pistetty käytäntöön Leadership as a Service -mallin avulla.

Ossi Lindroos kävi esityksessään läpi Solitan kasvun matkaa ja tunnisti kuusi kasvun rakennuspalikkaa. Keskustelua herätti mm. Solitan merkittävä panostus ihmisten osaamisen kehittämiseen. Solitassa ihmisiä pidetäänkin tärkeimpänä pääomana ja välittämistä tärkeimpänä toimintaa ohjaavana arvona.

Pekka Vuorela pureutui puheenvuorossaan johtamisen arjen helpottamiseen 1) omien kentältä tehtyjen kokemusten kautta ja 2) tiedolla johtamisen kehyksessä. Innolinkilla kertyy vuositasolla noin 1 000 johdon tapaamista. Kohtaamisissa Vuorela on tunnistanut yhteisiä johtamisen haasteita, kuten kiire, epävarmuus ja resursointi. Innolinkilla johtamisen työkaluna toimii määriteltyjen must win battlejen ja tiedolla johtamisen jatkuva yhdistäminen. Vuorelan mukaan tiedolla johtaminen toimiikin yrityksen laadun ja pulssin mittarina ja johtamisen peilinä.

Päivän viimeisestä esityksestä vastasi Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Murto loi katsauksen USA:n talouden kehitykseen ja kävi läpi ajassa vaikuttavia globaaleja trendejä. Väestön vanheneminen, tekoäly, robotiikka ja energiavallankumous ovat ilmiöitä, jotka pakottavat yrityksiä sopeutumaan ja kehittymään eteenpäin.

Katso alla olevista videoista lisää mietteitä johtamisesta ja päivän tunnelmista! Haastateltavina Teemu Ollikainen / Sparksof, Mikko Kuitunen / Vincit sekä Satu Koivisto / Management Institute of Finland.

 


Viimeisimmät blogit: