Innolink

Kirjoittaja

 

Nyt syksyllä Innolinkissa otetaan yksi konkreettinen askel lähemmäksi visiotamme olla tiedolla johtamisen suunnannäyttäjä, kun Jani Listenmaa ottaa vetääkseen uuden tiedolla johtamisen konsultaatioon keskittyvän liiketoiminta-alueen.

”Lähes kymmenen vuoden ajan olen saanut olla osana tiedolla johtamisen markkinan kehitystä. Megatrendit ja muutosajurit, jotka vaikuttavat muuhunkin elämänmenoon ja organisaatioiden toimintaan, näkyvät myös tiedolla johtamisen pelikentällä”, Jani jatkaa ja nimeää kolme merkittävää tiedon hyödyntämiseen ja tuottamiseen liittyvää vaadetta:

1. Tietoa tulee pystyä tuottamaan mahdollisimman tarkasti, nopeasti ja monipuolisesti eri mittauspisteissä ja tiedon tulee olla käyttävissä reaaliaikaisesti.

2. Tieto halutaan käyttöön juuri siellä, missä liikutaan ja sen tulee olla helposti löydettävissä juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

3. Tiedon tulee olla entistä ”älykkäämpää”, jotta sitä osataan hyödyntää ja jotta se johtaa tavoitetta edistäviin toimenpiteisiin.

Janin mukaan etenkin kaksi ensimmäisenä mainittua teemaa on onnistuttu viemään jo melko pitkälle: ”Alkaa olla arkipäivää, että ’tiedolla johtaja’ kävelee taskussaan puhelin, josta hän halutessaan näkee kaiken olennaisen liiketoimintaa määrittävän tiedon reaaliajassa – on kyse sitten taloustiedosta, myynnin aktiviteeteista, markkinanäkyvyydestä, jatkuvasta asiakaskokemuksesta tai henkilöstön viretilasta.”

Janin mielestä polttavin kysymys kuuluukin, mitä tiedolle pitäisi tehdä ja miten se valjastetaan organisaation käyttöön, päätöksentekoon ja johtamiseen. Eikä kysymystä esitetä enää vain ylimmälle johdolle, vaan nykyisin tieto on usein koko organisaation saatavilla ja käytössä. ”Loppujen lopuksi jokaisella organisaatiolla on oma maalinsa ja dna:nsa ja jokaiselle tulee rakentaa oma arkkitehtuurinsa, prosessinsa, luoda oma kulttuurinsa ja kehittää omaa osaamistaan”, Jani analysoi.

”Meille Innolinkissä tiedolla johtaminen merkitsee dataa ja analytiikkaa, kokemuspohjaista tutkimustietoa, reaaliaikaista arviointia sekä inhimillistä tietopääomaa, osaamista ja pelisilmää. Päätöksenteko pohjautuu jaettuun ymmärrykseen ja oivallukseen siten, että dialogin kautta me ja asiakkaamme toimimme entistä paremmin ja teemme tuloksekkaampia ratkaisuja.”

Ihmislähtöisyys ja inhimillinen tieto toistuvat Janin puheissa tiuhaan: ”Vaikka tietoa on yhä helpommin saatavilla ja erilaiset tietomallinnustyökalut mahdollistavat datan monipuolisen tarkastelun, älykkään analysoinnin ja kiteyttämisen, tulee ihminen edelleen olemaan se, joka hahmottaa koko tiedolla johtamisen pelikentän.”

Janin tehtävä on auttaa asiakkaitamme juuri tämän kokonaisuuden hahmottamisessa ja osaamisen kehittymisessä, jotta tieto jalkautuu entistä tehokkaammin ja jalostuneemmin käytäntöön asti. ”Loppujen lopuksi tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan”, Jani toteaa.


Viimeisimmät blogit: