22.11.2018 Kirjoittaja Elina Laamanen

Mistä rakentuu miljoonan asukkaan seutukaupunkien pehmeä vetovoima?

Mitä arvelet oman kotikuntasi vetovoimaisuudesta? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen?

Innolink toteuttaa 55:lle seutukaupungille pehmeän vetovoimatutkimuksen. Tutkimus tuottaa uudenlaisen kokemukselliseen tietoon perustuvan kokonaisvaltaisen kuvan kuntavetovoimasta. Samalla rakennetaan vertailutietokanta kuntavetovoimalle, toteaa tutkimuksesta Innolinkissa vastaava asiakkuusjohtaja Elina Laamanen. Tutkimus piirtää kuvan kunkin seutukaupungin tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimaisuudesta kaupunkien asukkaiden ja muualla asuvien näkökulmasta.

Seutukaupungeissa asuu miljoona suomalaista. Ne edustavat mielenkiintoista poikkileikkausta kunnista. Maakuntakeskuksia ne eivät ole. Sen sijaan seutukaupungit, kuten Lieksa ja Laitila tai Salo ja Kemijärvi muodostavat seutunsa keskuksen. Seutukaupunkien luoman brändin mukaisesti niiden vahvuus on sujuva arki eli työn ja perheen sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen.

Sujuvan arjen elementit osana kotipaikan valintaa

Verkoston puheenjohtaja, Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaan mukaan muuttovetovoiman vahvistamisesta rakentuu ketju, jonka lenkkeinä ovat työpaikkojen lisääminen, osaavan työvoiman kasvu ja vahvempi veropohja. Yhtenä täydentävänä lenkkinä täytyy olla myös huomion kiinnittäminen tutkimuksen kohteena olevien pehmeiden arvojen mukaisiin asioihin. Ihmiset muuttavat pääasiassa opiskelun tai työn perässä. Mutta asukkaita houkuttelevat myös sujuvan arjen elementit, kuten viihtyisä ympäristö, tiivis kaupunkirakenne ja läheltä löytyvät palvelut – sekä esimerkiksi mielikuvat alueen identiteetistä ja vireydestä.

Teollisuuden, palveluiden ja osaamisen rakennemuutoksen myllerryksessä osa kaupungeista kamppailee osaavan työvoiman saatavuuden ja jopa kasvun hallinnan kanssa. Toiset pyrkivät hillitsemään supistumiskierrettä. Erilaisuudestaan huolimatta kaupungit ovat luoneet yhdessä Kuntaliiton kanssa kaupungeille yhteisen toimintamallin: tutkimusta, ohjelmatyötä, kansallista vaikuttamistyötä ja yhteistyöavauksia suurten kaupunkien kanssa.

Tuloksena näkemystä ja välineitä kuntaimagon ja -vetovoiman kehittämiseen

Keväällä julkaistussa tutkimuksessa (Seutukaupunkianalyysi 2018) asemoitiin seutukaupungit suhteessa tilastoituun muuttovetovoimaan, pendelöintiin sekä erilaisiin elinvoimaa kuvaaviin koviin muuttujiin.

Pehmeä vetovoimatutkimus tuo lisävaloa vetovoimaisuuden rakentumisesta eri asukasprofiilien näkökulmasta. Tästä saadaan eväitä vetovoimaisuuden keskeisistä kehittämisalueista kunnan strategiaa tukeville toimenpiteille, brändi/imagon kehittämiselle ja markkinointiviestintään.