Mikko Kuusakoski
03.11.2022 Kirjoittaja Innolink

Mikko Kuusakoski Tiedolla Johtaja 2022, henkilö

Lämpimät onnittelut Sinulle Mikko Kuusakoski Tiedolla Johtaja 2022 -henkilökategorian voitosta!

Perusteluissa voittajaa luonnehdittiin seuraavasti:
”Mutusta dataan -priimusmoottori on tuonut tiedolla johtamisen vahvasti osaksi organisaation arkea ja päätöksentekoa. Muutos on saatu aikaan ketterästi ja kustannustehokkaasti erittäin lyhyessä ajassa. Kokemuspohjaista tietoa ja operatiivista dataa yhdistävä tiedolla johtamisen ratkaisu on rakennettu huomioiden eri tehtävissä tarvittavat tiedolla johtamisen tarpeet. Henkilöstöä kannustetaan ja koulutetaan käyttämään visualisoitua tietoa omassa työssään.”

 

Jatke Oy:n tietohallintojohtaja Mikko Kuusakoski, juhlistimme Tiedolla johtaja -gaalassa 27.10.2022 voittoasi henkilökategoriassa:

Mitä Tiedolla Johtaja 2022 -voitto sinulle merkitsee?

Tämä tunnustus merkitsee minulle paljon etenkin sen takia, että kollegani Jatkeelta innostuivat ilmoittamaan minut kisaan mukaan. Meillä on rakennettu alan parasta työntekijäkokemusta Jatkeen strategisena kokonaisuutena isommalla porukalla, ja tiedolla johtaminen on osa koko työntekijäkokemusta. Tämä henkilövoitto on siten minun näkökulmastani hyvän yhteistyön mahdollistama onnistuminen.

Mistä olet ammentanut inspiraatiosi tiedolla johtamiseen?

Kyllä se on suurimmaksi osaksi omat kokemukset työelämästä, jotka ajavat eteenpäin. Tavoitteeni on se, että yrityksemme työntekijöillä on olennainen tieto käytettävissään päätöksentekoon ja tämä tieto tukee yrityksen tavoitteita eteenpäin vieviä päätöksiä. Myös uusien työntekijöiden ensimmäiset askeleet tehtävissään helpottuvat, kun olennainen tieto on helposti löydettävissä.

Tämä tiedon ja sitä tuottavien sekä hyödyntävien työkalujen helppo löytäminen on juuri rakennusalalla tärkeää, koska teemme projektimuotoista liiketoimintaa ja jokaisen projektin pitäisi alkaa ja edetä sujuvasti, vaikka mukana olisi uusia ihmisiä tai uusia toimintamalleja. Lisäksi kokonaisuuden johtamiseen on saatava hyvät onnistumista kuvaavat mittarit ja näkyvyys, vaikka projektit olisivat keskenään hyvin erilaisia.

Mikä on ollut suurin haasteenne tiedolla johtamisen omaksumisessa arkeen?

Olemme hyödyntäneet Jatkeen henkilöstökyselyitä haasteiden kartoittamisessa ja todenneet, että riittävä tuki ja koulutus on välttämätöntä varmistaa sekä vanhojen että uusien toimintatapojen osalta. Tämä koskee myös tiedolla johtamista, sillä tiedon tuottaminen ei tuota liiketoimintaan lisäarvoa, ennen kuin sitä osataan hyödyntää.

Tiedolla johtamisen osalta tämä on tarkoittanut sisäisiä tapaamisia, tapahtumia, Teams-koulutuksia ja sisäisen opintoportaalin luomista, jotta kynnys uuden tiedon hyödyntämiseen ja oppimiseen olisi mahdollisimman matala. Tämä myös tarkoittaa sitä, että uuden tiedon tai uusien toimintamallien käyttöönoton tahti tulee suunnitella niin, että koulutuksiin ja omaksumiseen jää riittävästi aikaa ja että ne sovitetaan käytössä oleviin toimintamalleihin sujuvasti.

Jos emme pidä näistä asioista huolta, arjessa tulee varmasti haasteita, mutta onneksi siihen voi huolellisella omalla työllä vaikuttaa.

Mitä tiedolla johtaminen on organisaatiossanne mahdollistanut?

Johtamisen työpöytä palvelee tällä hetkellä päätöksenteossa Jatkeella henkilöstöä työpäälliköstä toimitusjohtajaan ja tiivistää Jatkeen tiedolla johtamisen yhteen näkymään. On vaikeaa sanoa mitkä tekijät suoraan tästä tiedolla johtamisen matalan kynnyksen mahdollistamisesta johtuvat, mutta ainakin työturvallisuuden ja hankinnan avainmittarit ovat johdonmukaisesti parantuneet niitä seuraavien mittareiden olemassaolon aikana. Asiakastyytyväisyyden mittarit taas ovat olleet huipputasolla heti käyttöönotosta lähtien. Myös joitakin puutteita on havaittu prosesseissa mittareiden kautta ja niitä on lähdetty korjaamaan, jotta toimisimme oikein ja lisäksi mittarit tuottaisivat oikeaa tietoa.

Olen itse aina ajatellut, että tiedon käytettävyys päätöksentekoon sekä hyvin toimivat digitaaliset työkalut ovat eräänlainen kerroin koko liiketoimintaan, joka mahdollistaa kokonaisuuden tehokkaamman toiminnan. Jos tieto on väärää ja työkalut huonoja, kerroinvaikutus on negatiivinen, joten on syytä varmistaa, että tiedot ovat oikein ja työkalut toimivat hyvin. Mittareiden ja työpöydän käyttöönotto on tuonut tämän hyvin esiin, eli sekä onnistumiset että korjattavat asiat, joten uskon että Jatkeella tämä kerroin on positiivinen ja tavoite on sitä jatkossakin parantaa.

Mitkä ovat tulevat tavoitteenne tiedolla johtamiselle? Mitä haluaisit saavuttaa?

Johtamisen työpöydän jatkoksi tullaan rakentamaan myös muiden avainroolien mukaiset työpöydät, kuten työmaan, hankinnan ja laskennan työpöydät, jolloin tiedolla johtaminen helpottuu vielä nykyistä laajemmin liiketoiminnassa. Myös työkaluja tullaan liittämään vahvemmin yhteen ja työvaiheita automatisoimaan. Tavoite on sinänsä yksinkertainen ja Jatkeen strategian viitoittama: Jatkeella tulee olla rakennusalan paras työntekijäkokemus.

 

Mikko Kuusakoski
tietohallintojohtaja
Jatke Oy
mikko.kuusakoski@jatke.fi

#tiedollajohtaja2022

 

Tiedolla Johtaja 2022 -gaalasivulla voit tutustua myös organisaatiokategorian voittajan Noja Rahoituksen toimitusjohtajan Mika Mäkisen sekä tekokategorian voittajan Goforen Outi Määtän haastatteluihin.