14.04.2021 Kirjoittaja Innolink

Mihin tarpeisiin bränditutkimus vastaa?

Keskustelemme Innolinkilla kaksiosaisessa blogisarjassa bränditutkimuksesta strategisen tiedolla johtamisen työkaluna. Osa 1. Mihin tarpeisiin bränditutkimus vastaa?

Keskustelussa mukana
Jukka Aro
Pasi Lahtinen
Tuomas Liukkala

Yritykset ovat olleet yhä kiinnostuneempia oman brändinsä tilasta ja sen kehittämisestä. Bränditutkimus kiinnostaa ja Innolinkille onkin tänä vuonna tullut runsaasti yhteydenottoja aiheesta. Pohdimme, mitkä ovat ne tärkeimmät syyt, miksi asiakkaat haluavat toteuttaa bränditutkimuksen.

Tutkimusjohtaja Tuomas Liukkala kertoo bränditutkimuksesta markkina-arvon todentajana: ”Markkinoilla lopullinen peli pelataan kilpailukentässä muita pelureita vastaan. On kiinnostavaa tietää kuka voittaa hiuksen hienolla erolla tai sanotaanko monon mitalla yksittäisen tarjouksen. Bränditutkimus on ennenkaikkea kilpailullinen tutkimus. Sen avulla mitataan yrityksen asemaa kentällä ja mikä sen positio on verrattuna kilpailijoihin. Tutkimalla saa selville onko yrityksen tunnettuus halutussa kohderyhmässä ykkösenä vai ovatko vastaajat koskaan kuulleetkaan mitään koko yrityksestä. Saamme samalla tietää myös kilpailijoiden position, heikkoudet ja vahvuudet.”

”Minulla on asiakkaita, jotka ovat erittäin kiinnostuneita brändinsä tilasta, tunnettuuden kehittymisestä ja kilpailijavertailuista, sillä kilpailu on kovaa alalla kuin alalla,” toteaa tutkimuspäällikkö Jukka Aro.

Bränditutkimuksen avulla selvitetään myös brändin kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta markkinoilla. Usein tutkimustulokset tietävät lisää kehitystöitä markkinoinnille tai myynnille.

”Kyllä, bränditutkimus on erinomainen keino mitata brändimielikuvan vahvuutta ja yrityksen tuloksentekokykyä markkinoilla. Kyselytutkimuksen avulla voidaan mitata yrityksen asiakkaiden tai  muiden kiinnostavien kohderyhmien aitoja mielikuvia brändistä. Näin saamme tietoa brändin vahvuuksista ja  kehittämiskohteista. Määrittelen usein tutkimusasiakkaiden kanssa ennen tutkimusta tavoitemielikuvan; sen position ja brändimielikuvan, jossa yritys haluaisi olla. Tämän tavoitemielikuvan onnistumista voidaan mitata laajemmalti,” summaa Liukkala.

”Juuri näin. Tavoitemielikuva on hyvä termi. Itse kysyn aina asiakkailta lukeeko heidän arvoissaan tai brändistrategiassaan, minkälaisia he haluavat olla ja millä tavalla he haluavat näkyä. Todennamme sen jälkeen ovatko asiakkaan asiakkaat samaa mieltä. Tavoiteltavia arvoja kuluttajabrändeissä voivat olla esimerkiksi trendikäs ja perhekeskeinen tai eri teollisuudenalojen brändeissä digitaalinen, edelläkävijä, innovatiivinen ja laadukas,” tutkimusjohtaja Pasi Lahtinen toteaa arvojen merkityksestä.

Aro kertoo bränditutkimuksen mahdollisuuksista myynnin kehittämisessä: ”Mielestäni bränditutkimuksen avulla voidaan tunnistaa kuumimmat suunnat, mihin myyntiä voidaan kohdistaa. Se toimii erinomaisesti asiakaspotentiaalin kartoituksena. Bränditutkimuksen avulla saamme kontaktoitua toimialalla toimivia yrityksiä, potentiaalisia asiakkuuksia. Omat asiakkaani haluavat tutkimuksen avulla saada tietoa siitä, minkä tyyppiset yritykset ovat kiinnostuneita heidän palveluksistaan.”

”Innolinkillä on myös mahdollisuus rakentaa brändipositioanalyysi, joka määritellään markkinoiden kovan datan eli liiketaloudellisten lukujen ja tilastojen avulla. Bränditutkimuksen kokemusperäistä tietoa ja markkinoiden kovaa dataa analysoimalla ja vertaamalla saamme vahvaa tietoa brändin aidosta markkinapositiosta,” Liukkala summaa.

Innolinkin bränditutkimus vastaa seuraaviin tarpeisiin

  • Brändin aseman ja tunnettuuden kartoittaminen vakiintuneessa tai muuttuneessa markkinatilanteessa
  • Verkkonäkyvyyden kartoittaminen ja kehittäminen
  • Kilpailijaseuranta ja -vertailu sekä markkinaosuuden kasvattaminen
  • Brändimielikuvan strateginen vahvistaminen ja uudistaminen. Houkuttelevuutta lisäävien tekijöiden tunnistaminen ja haluttujen ominaisuuksien liittäminen brändimielikuvaan.
  • Strateginen myynnin lisääminen ja asiakaslojaliteetin vahvistaminen
  • Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen
  • Tiedon hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti. Kokemusperäisen tiedon yhdistäminen kovaan dataan ja hiljaiseen tietoon.

 

Ota yhteyttä

 

Jukka Aro
jukka.aro@innolink.fi
+358 40 062 2127

 

 

Pasi Lahtinen
pasi.lahtinen@innolink.fi
+358 40 533 9367

 

 

Tuomas Liukkala
tuomas.liukkala@innolink.fi
+358 40 033 9766

 

Lue myös keskustelutuokio bränditutkimuksen mahdollisuuksista yrityksen strategisena kehittämis- ja seurantatyökaluna
#tiedollajohtaminen #tutkimus #bränditutkimus