Markkinatutkimus

Markkinatutkimustiedolla vahvistat yrityksesi markkina-asemaa

Markkinatutkimuksella tai markkinapotentiaalikartoituksella selvitetty tieto toimii päätöksenteon tukena, kun halutaan vahvistaa markkina-asemaa, lanseerata tuote tietyissä asiakasryhmissä, laajentaa kokonaan uusille markkina-alueille tai uudistaa brändimielikuvaa sekä palvelu- ja tuotekonsepteja. Tutkimus toimii myös tehokkaana markkinointiviestinnän välineenä.

Tutkimuksen avulla selvität konkreettisesti organisaatiosi aseman ja sen potentiaaliset kasvumahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa. Lisäksi selvität minkälaista on eri kohderyhmien ostokäyttäytyminen, ja ketkä ovat markkina-alueen päätoimijoita ja kilpailijoita.

Bränditutkimus tarjoaa oivia työvälineitä strategisen maineenhallinnan ja markkinointiviestinnän vaikutusten kartoittamiseen ja kehittämiseen kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Bränditutkimuksen avulla selvität konkreettisesti brändisi kokonaistunnettuuden ja top-of-mind-tunnettuuden verrattuna kilpailijoihin, kilpailijat, markkina-aseman, maineen, mielikuvat, haluttavuuden ja asiakaslojaliteetin.

 

 

 

Bränditutkimus auttaa

  • brändin aseman ja tunnettuuden kartoittamisessa,
  • kilpailijaseurannassa ja -vertailussa,
  • myynnin ja markkinaosuuden kasvattamisessa,
  • brändimielikuvan kehittämisessä, vahvistamisessa ja uudistamisessa sekä kilpailuedun löytämisessä,
  • houkuttelevuutta lisäävien tekijöiden tunnistamisessa ja haluttujen ominaisuuksien liittämisessä brändimielikuvaan,
  • asiakaslojaliteetin vahvistamisessa ja
  • kokonaisvaltaisessa tiedon hyödyntämisessä, kun kokemusperäistä tietoa yhdistetään liiketoimintadataan.

Markkinatutkimuksiimme kuuluvat myös työnantajatutkimus, hinnoittelututkimus sekä tuote- ja konseptitestaus.

 

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää