Markkinatutkimus

Markkinatutkimustiedolla vahvistat yrityksesi markkina-asemaa

Markkinatutkimuksella tai markkinapotentiaalikartoituksella selvitetty tieto toimii päätöksenteon tukena, kun halutaan vahvistaa markkina-asemaa, lanseerata tuote tietyissä asiakasryhmissä, laajentaa kokonaan uusille markkina-alueille tai uudistaa brändimielikuvaa sekä palvelu- ja tuotekonsepteja. Tutkimus toimii myös tehokkaana markkinointiviestinnän välineenä.

Tutkimuksen avulla selvität konkreettisesti organisaatiosi aseman ja sen potentiaaliset kasvumahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa. Lisäksi selvität minkälaista on eri kohderyhmien ostokäyttäytyminen, ja ketkä ovat markkina-alueen päätoimijoita ja kilpailijoita.

Bränditutkimus tarjoaa oivia työvälineitä strategisen maineenhallinnan ja markkinointiviestinnän vaikutusten kartoittamiseen ja kehittämiseen kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Bränditutkimuksen avulla selvität konkreettisesti brändisi kokonaistunnettuuden ja top-of-mind-tunnettuuden verrattuna kilpailijoihin, kilpailijat, markkina-aseman, maineen, mielikuvat, haluttavuuden ja asiakaslojaliteetin.

 

 

 

Bränditutkimus

  • brändin aseman ja tunnettuuden kartoittamiseen,
  • kilpailijaseurantaan ja -vertailuuun,
  • myynnin ja markkinaosuuden kasvattamiseen,
  • brändimielikuvan kehittämiseen, vahvistamiseen ja uudistamiseen sekä kilpailuedun löytämiseen,
  • houkuttelevuutta lisäävien tekijöiden tunnistamiseen ja haluttujen ominaisuuksien liittämiseen brändimielikuvaan,
  • asiakaslojaliteetin vahvistamiseem ja
  • kokonaisvaltaiseen tiedon hyödyntämiseen.

Markkinatutkimuksiimme kuuluvat myös työnantajatutkimus, hinnoittelututkimus sekä tuote- ja konseptitestaus.

 

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää