14.11.2018 Kirjoittaja Innolink

Made By Finland -selvitys: Suomi on turvallinen maa harjoittaa liiketoimintaa

Innolinkin toteuttaman ja Business Finlandin rahoittaman Made by Finland -selvityksen mukaan ulkomaalaistaustaisista johtajista jopa 95 prosenttia pitää Suomea yrityksille turvallisena maana harjoittaa liiketoimintaa.

Innolinkin tutkimusjohtaja Mikko Ulander esitteli Made by Finland -selvityksen tuloksia sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä ”Hyvinvointi Suomikuvassa – osaamisen, yhteistyön ja turvallisuuden hyödyntäminen yritysten eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa” -seminaarissa 14. marraskuuta 2018.

Selvitys on toteutettu yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Työterveyslaitoksen kanssa. Sen tuloksia hyödynnetään houkuteltaessa ulkomaalaisia osaajia ja yrityksiä Suomeen osana Talent Boost -ohjelmaa ja Invest In Finland -toimintoja.

Selvityksellä haluttiin kartoittaa ulkomaalaistaustaisten Suomessa asuvien opiskelijoiden, työtekijöiden ja johtajien kokemuksia ja mielikuvia suomalaisesta työelämästä. Selvitykseen vastasi vuoden 2018 kesä-syyskuun aikana 1085 vastaajaa yli 100 eri organisaatiosta ympäri Suomen. Heistä 27 % oli opiskelijoita, 62 % työntekijöitä ja 10 % johtajia, kertoo Innolinkin tutkimusjohtaja Mikko Ulander.

Vastaajat tunnistivat suomalaisessa työelämässä lukuisia vahvuuksia. Esiin nousivat erityisesti kollegat, työympäristö, työaikojen joustavuus, tasa-arvo sekä onnistunut työelämän ja muun elämän tasapaino. Myös sosiaalietuudet ja lomat saivat kiitosta. Työntekijöillä on korkea työmoraali ja heitä pidetään ammattitaitoisina. Lisäksi oman osaamisen vahvistamiselle nähdään hyvät mahdollisuudet.

Suomalaisen työelämän haasteina taas nousivat selkeimmin esiin eri kulttuureista tulevien henkilöiden vahvuuksien hyödyntämättä jättäminen, kommunikoinnin ja sosiaalisuuden puute, ihmisten ennakkoluulot ja kielen synnyttämät haasteet, jatkaa Ulander Made by Finland -selvityksen tuloksista.

 

Lisätiedot: Mikko Ulander, tutkimusjohtaja, Innolink, sähköposti: mikko.ulander@innolink.fi, p. 045 358 6815.