23.10.2019 Kirjoittaja Pasi Lahtinen

Maailma muuttuu Eskoseni

Usein kuulee keskustelua siitä, kuinka kaikki oli ennen aina paremmin kuin tänä päivänä. Suomi pärjäsi kansakuntana paremmin urheilussa, talvet olivat aina ennen runsaslumisia ja niin edelleen. Joku on joskus jopa mielensä pahoittanut, kun maailma näyttäytyy kovin erilaiselta kuin muutama vuosikymmen sitten.

Myös tutkimusmaailman viitekehys on kokenut suuria muutoksia. Teknologian nopea kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia niin tiedon keräämisessä kuin sen analysoinnissa. EU:n tietosuoja-asetus GDPR sekä muut lait ja säädökset ovat myös muokanneet tutkimusten toteuttamista omalla tavallaan. Minulla on ollut mahdollisuus seurata tätä tutkimusmaailman muutosta aitiopaikalta. Tänä keväänä tuli kuluneeksi 12 vuotta siitä, kun tulin töihin Innolinkille, joka tänä päivänä palvelee tiedolla johtamisen palveluillaan neljääkymmentä Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä.

Tutkimusmaailman arjen muutosta kuvaa mielestäni hyvin esimerkki lomakkeistojen tiivistymisestä. Noin kymmenen vuotta sitten kysyttäviä asioita mittaroitiin laaja-alaisesti, ja jopa pieniäkin Nice to know -yksityiskohtia nostettiin lomakkeille. Päättäjille tehdyt puhelinhaastattelut saattoivat viedä vastaajalta aikaa helposti jopa 15 minuuttia.

Kun tarkastelen tänä päivänä Innolinkin lomakkeistoja, ne ovat monilta osin tiivistyneet ja puhelinhaastatteluiden kesto on lähentynyt 5 minuutin aikaikkunaa. Lomakkeiden kysymykset antavat puolestaan syötteitä organisaatioiden tärkeimmille KPI-mittareille, jotka voidaan kytkeä suoraan viisaaseen tiedolla johtamiseen tai vaikkapa tulospalkkausmaailmaan. Toisin sanoen tutkimusmaailmassa ollaan siirrytty tutkimusdatan tulvasta ja informaatioähkystä tilanteeseen jossa vähemmän on enemmän.

Tutkimusammattilaisen silmin katsottuna hyvän ja informatiivisen tutkimuksen suunnittelu ja tekeminen ei ole muuttunut helpommaksi. Tämä työ vaatii tänä päivänä jopa enemmän ammattitaitoa ja kokonaisvaltaisempaa konsultatiivistä otetta kuin aiemmin. Työ kuitenkin tekijäänsä kiittää. Innolinkin saama asiakaspalaute on vahvistanut mittaroinnin uuden kehityssuunnan oikeaksi. Asiakkaamme ovat kokeneet vahvasti sen, että tutkimusten hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen on muuttunut entistä tuottavammaksi, kun tutkimusten rajapinnassa on keskitytty oikeisiin asioihin oikealla intensiteetillä.

Aleksis Kiven Nummisuutarit- näytelmässä suutari Topias muistuttaa osuvasti Eskoa maailman muutoksesta. Topiasta lainaten ja Kiven tekstiä hieman muuttaen voisikin todeta että ”Tutkimusmaailma on todellakin muuttunut Eskoseni, mutta muutos on hyvästä, usko pois!”

 

Pasi Lahtinen
Tutkimusjohtaja
Innolink Tutkimuspalvelut
p. +358 40 533 9367
pasi.lahtinen@innolink.fi