27.02.2020 Kirjoittaja Anne Kalliomäki

Kumppanuus rekrytoinneissa

Työnantajamielikuva ja hakijakokemus ulkoistetun kumppanin käsissä

Innolink Staff on toiminut yritysten ulkoistettuna rekrytointikumppanina nyt reilun viiden vuoden ajan. Yritys on toki perustettu jo kymmenen vuotta sitten, mutta peruskivijalkana oli ja on edelleen vahvana toimiva vuokrausliiketoimintamme. Olemme näiden lisäksi täydentäneet palveluitamme maltillisesti ja omien sisäisten rekrytointiemme osaamisten mukaisesti.

Rekrytointijärjestelmätoimittajamme järjestämässä alkuvuoden LAURA-päivässä Helsingin Messukeskuksella sivusimme kollegani Atte Pentikäisen kanssa pitämässämme puheenvuorossa sitä, miten me teemme ulkoistettuja rekrytointiprojekteja yrityksille. Kysyimme myös kuuntelijoita, jotka olivat pääsääntöisesti HR-tehtävissä toimivia henkilöitä, millä mallilla heidän hakijaviestintänsä oli. Vastaukset olivat erittäin hyviä, sillä noin 90% vastasi, että kaikille hakijoille vastataan tai tavoitteena on vastata kaikille. Hakijaviestintä koettiin supertärkeäksi! Joskus kuitenkin esimerkiksi resurssisyistä se saattaa olla haastavampaa.

Hakijakokemus liittyy olennaisesti rekrytointiprojekteihin ja haluammekin omalta osaltamme huolehtia sen täyttymisestä asiakkaidemme projekteissa. Kumppanina voimme auttaa työnantajamielikuvan ylläpidossa muun muassa hakijamarkkinoinnilla, kanavavalinnoilla ja projektiviestinnällä. Viestiminen kokonaisprosessissa on siis ulkoistetuissa rekrytointiprojekteissa meidän tehtävänämme. Asiakasyrityksille eli toimeksiantajille se tarkoittaa ajansäästöä sekä samalla oman imagon vahvistamista.

Työnhakumarkkinoilla on edelleen olemassa viitteitä siitä, että hakijoille ei kaikissa hauissa vastata mitään tai kerrotaan ehkä ainoastaan automaattiviestillä, että hakemuksesi on tullut perille. Sen jälkeen asia saattaa jäädä siihen. Ulkoistetuissa rekrytointiprojekteissamme lupaamme vastata kaikille, jotta epätietoisuutta prosessin etenemisestä ei jäisi kenellekään. Lähetämme siis myös ei jatkoon -viestit ja useimmiten kerromme niissä lisäksi syitä millä perustein osa hakijakandidaateista eteni prosessissa. Emme väitä olevamme täydellisiä, mutta tavoitteenamme on olla joka päivä parempia. Palaute vastauksen saaneilta hakijoilta on myös osoittanut, että viestintä kannattaa. Ymmärrämme jokaisen työnhakijan kokemuksen olevan ainutlaatuinen ja se tieto, miten prosessissa on käynyt ja millä perustein, on tärkeää kullekin hakijalle yksilönä. Näin ollen, vaikka prosessissa ei etenisikään, jättää se usein hyvän muistijäljen hakijalle jatkoa ajatellen.

Joskus rekrytointiprosesseissa saattaa kestää hakijan mielestä ehkä kohtuuttomankin pitkään. Siksi tiettyihin aikatauluihin pitäisi jo prosessin alussa sitoutua niin rekrytoivan yrityksen kuin toimeksiantajan. Sisäisten prosessien kankeus, kommunikaatiokatkokset, aikatauluhaasteet, sijaistukset tai vaikkapa odottamattomat organisaatiomuutokset saattavat olla viiveiden taustalla. Meidän tehtävänämme on tiedottaa hakijoita avoimesti prosessin kulusta sekä pitää heidät edelleen mukana hakijoina, mutta sekään ei toki aina riitä. Muuttuvassa maailmassa on toimeksiantajienkin myönnettävä se tosiasia, että hakijoiden tilanteet saattavat muuttua nopeasti ja tällöin omien prosessien ketteröittäminen on usein paikallaan. Hyvät hakijat eivät olet työnhakumarkkinoilla kovinkaan pitkään ja lähes koskaan se ajatus, että ”no kyllä se odottaa, sillä se osoittaa sen, kuinka kiinnostunut henkilö on tästä positiosta” ei toimi. Hakijan valmiiseen työnantajamielikuvaan voi tulla särö, mikäli rekrytointiprosessi on pitkä ja byrokraattinen. Vaikka hän olisi edelleen kiinnostunut tehtävästä, voikin olla, että hän ei ole enää kiinnostunut yrityksestä sen takana. Mielenkiintoisia tehtäviä tarjoavat monet muutkin yritykset, joten hyvin aikataulutetulla ja läpinäkyvällä yhteistyöllä sekä viestinnällä varmistamme sen, että saisimme juuri ne parhaat tyypit teille töihin. Lähdetään myös viestinnällisesti kohti 100% eikö?

Anne Kalliomäki
Recruitment Manager
Innolink Staff

Tutustu Innolink Staffin henkilöstöpalveluihin
#innolinkstaff #henkilöstöpalvelut #rekrytointi #vuokratyö #hrd