Tiedolla johtamisen ratkaisut julkiselle sektorille

Tiedolla johtamisen ratkaisumme auttavat julkisorganisaatiotasi tavoitteiden saavuttamisessa ja sinua niiden johtamisessa. Me autamme, oli vastuullasi sitten asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, palvelukokemuksen ymmärtäminen, alueellinen elinvoimakehitys, kotoutumisen varmistaminen tai yliopiston tutkimushanke. Tukenasi ovat niin analytiikka-, tietojärjestelmä- kuin tutkimuspalvelummekin. Tiedolla johtamalla päätöksenteko vie organisaatiotasi mitattavasti kohti strategisia ja toiminnallisia tavoitteita ja muuttuu yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi.

Tiedolla johtaminen vahvistaa toimintasi vaikuttavuutta

Asiakkuuksien ja ilmiöiden tiedolla johtamisen keskeiset teemamme julkisella sektorilla

Asiakas- ja asukaskokemus

Tiedolla johtaminen mahdollistaa asiakas- ja asukaslähtöisen toiminnan ja palvelutarjoaman kehittämisen. Missä ovat vahvuutenne ja kehittämistarpeenne?

 

lue lisää

Elinvoima

Vahvista alueesi elinvoimaista erottautumista. Tiedolla johdettu elinvoimakehitys palvelee kaikkia alueesi yrityksiä ja asukkaita.

 

lue lisää

Maahanmuutto

Edistä kotoutumista ja hyviä väestösuhteita kokonaisvaltaisesti. Johda seutusi maahanmuuton ja kotoutumisen tilannetta järjestelmällisesti. Tiedosta mitä asioita sinun tulee seurata ja mitä ne tilanteestanne kertovat.

 

lue lisää

Yhteiskunnan ilmiöt

Ymmärrä ja ennakoi ajankohtaisten ilmiöiden kehittymistä. Meiltä löydät ratkaisun tietotarpeisiisi oli vastuullasi sitten kehityshanke, teemaselvitys tai yliopistotutkimus. Laaja-alaiset ja ketterät tiedonkeruu- ja analytiikkaratkaisumme auttavat nostamaan ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelusi uudelle tasolle.

 

lue lisää

Koulutus

Mittaa ja edistä koulutus- ja tutkimustavoitteitasi. Muodosta helposti jäsentyvä näkemys koulutus- tai tutkimusorganisaatiosi toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Johda tiedolla koulutusorganisaatiosi arkea ja strategisia tavoitteita, oli kyse opiskelijoista, henkilöstöstä, keskeyttäneistä, työelämäyhteistyöstä tai valmistuneiden työllistymisestä. Huomioithan myös yliopistoille tarjoamamme monipuoliset tiedonkeruuratkaisut tieteellisissä tutkimushankkeissa.

 

lue lisää

 

Blogit ja tiedotteet

Asiakastyöt

Teemme yhteistyötä merkittävien julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Autamme valtion toimijoita, järjestöjä, liittoja ja kuntia toimimaan ketterämmin.

Referenssit

Tutustu selvityksiimme yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Business Finland: Kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutus yritysten liiketoimintaan

Eduskunta: Tasa-arvo eduskuntatyössä -tutkimus 2022

Ilmarinen: Kansallinen Tulevaisuuden työelämä- ja työkykyselvitys 2020

OKM, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Soveltuvuuden (SORA) arvioinnin kansallinen selvitys

OKM, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Toisen asteen koulutuksen kansallinen mielikuvatutkimus 2022

Kuntaliitto: Seutukaupunkien vetovoimatutkimus

Sitra: Elinikäinen oppiminen Suomessa

Sitra: Kansallinen kiertotalouden tunnettuustutkimus

Sitra: Reilu Datatalous, vertaileva kansainvälinen kartoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö: Selvitys kuntien kotoutumisohjelmista

Valtiovarainministeriö: Selvitys julkisten hankintojen koulutuksesta

Valtiovarainministeriö: Vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi

Vantaa: Äänestäminen, äänestämättä jättäminen ja äänestysaktivoinnin keinot Vantaalla 2022

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää

Mikko Ulander

Liiketoimintajohtaja, julkinen sektori

+358 45 358 6815