Innolink

Kirjoittaja

 

Innolink liittyi Suomen Markkinatutkimusliiton jäseneksi viime vuoden lopulla. Motiivit liittoon liittymiselle on Innolinkin halu verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa, saada liiton kautta lisää näkyvyyttä, kuulla alan trendeistä ja tapahtumista maailmanlaajuisestikin sekä vahva pyrkimys nostaa koko toimialan tunnettuutta ja toiminnan laatutasoa, johon ISO 20252 laatusertifikaatti antaa raamit.

”Tavoitteenamme on, että laatutyöhön liittyvä tehokkuus ja hyvät toimintamallit näkyvät asiakkaillemme saakka mm. aikatauluissa, kustannuksissa, tutkimussuunnitelman ja lopputuloksen vastaavuudessa sekä tulosten hyödynnettävyydessä,” kuvaa Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela toiminnan tavoitteita.

Laatua nostaakseen Innolink on jo panostanut mm. puhelinjärjestelmänsä uusimiseen, tietoturvan kehittämiseen sekä tietosuojaan liittyvän osaamisen kehittämiseen. Toiminnan keskiöön on nostettu myös entistä vahvemmin asiakaspalautteiden seuraaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen niiden perusteella.

Tietoa SMTL:stä (http://www.markkinatutkimusliitto.fi/)

 

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset. Liiton jäsenyrityksissä työskentelee noin 500 tutkijaa, sekä yli tuhat osa-aikaista tutkimushaastattelijaa.


Viimeisimmät blogit: