Innolink

Kirjoittaja

Tämän juttusarjan pääosassa ovat Innolinkin työntekijät kaikista eri rooleista.

Tällä kertaa esittelyvuorossa on juuri Innolinkilla aloittanut tietojohtamisen asiantuntija Anssi Vartiainen.

Olet taustaltasi yhteiskuntatieteilijä, miten päädyit tietojohtamisen erityisosaajaksi?

Olen tosiaan suorittanut kaksi yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa Jyväskylän yliopistosta. Opinnot sisälsivät laajasti erilaisia lähestymistapoja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Tätä kautta rakentui hyvä pohja kompleksisten kokonaisuuksien haltuunotolle ja mallintamiselle. Näitä ominaisuuksia tarvitaan erityisesti tietojohtamisen kentällä, jossa kymmenet liikkuvat palikat täytyy asettaa järjestykseen toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Työurani alkuvaiheessa tuntui luontevalta jatkaa tutkimustehtävissä, mihin yliopisto-opinnot tarjosivat tukevan alustan. Kiinnostavimmalta toimialalta tuntui sosiaali- ja terveystoimi, jonka parissa olen pääasiassa toiminut. Tutkimustyön ja tietojohtamisen rajapinta avautui ensimmäistä kertaa, kun siirryin Jyväskylästä pääkaupunkiseudulle nykyisen puolisoni vanavedessä. Kuuden suurimman kaupungin välisten sote-tietojen vertailutyö tarjosi näkymän tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen haasteisiin. Tällä polulla olen edelleen. Tavoitteena on tarpeellisen ja luotettavan tiedon tuottaminen ja vielä mahdollisimman pienellä vaivalla. 

Olet toiminut myös controllerina, miten tämä tehtävä resonoi tietojohtamisen kanssa?

Suoritin laskentatoimen kanditasoiset opinnot Aalto-yliopistossa töiden lomassa. Opinnot tarjosivat erinomaisen ponnahduslaudan talouden mittareiden tuottamiseen ja seurantaan. Toimin kahden vuoden ajan BI-controllerin roolissa Espoon sosiaali- ja terveystoimen esikunnassa, jossa tietojen tuottaminen tapahtui controller-lähtöisesti. Olin siis vastuussa mittareiden rakentamisesta, tietojen tuottamisesta sekä olin kiinteä osa johtoryhmää, jossa tiedolla johtaminen tapahtui lean-periaatteita hyödyntäen.  

Controller-tehtävä syvensi näkemystäni molemmilla tietojohtamisen osa-aluilla. Tiedon johtamisessa raportointirajapinnan kautta noudettuja tietokantatauluja muokattiin visual basic -koodin avulla koneluettavaan muotoon ja rakennettiin hyvin kevyt tietovarastokokonaisuus, jonka päälle toteutin johdon työpöydät vanhuspalvelujen palvelualueille sekä tulosyksikölle. Tiedolla johtamisen prosessit rakentuivat kaupunkitasoisesti sovittujen toimintamallien varaan, jossa sama tietopohja aggregoitui operatiivisen tason seurannasta aina kaupunkitasolle saakka. Näiden prosessien avulla ylemmän johdon kysymyksiin ja ohjaukseen pystyttiin vastaamaan alimman tason mittareita tulkitsemalla. 

Anssi Vartiainen (vas.) työskentelee Innolinkillä Juuse Montosen (oik.) tiimissä.

Mikä toi sinut Innolinkille?

Tietojohtaminen on ollut suurten muutosten keskellä viime vuosina. GDPR mullisti kentän, eikä samat temput onnistu enää kuin vielä muutama vuosi sitten. Samaan aikaan modernin analytiikan välineistö on kehittynyt huimaa vahtia. Kokonaisuudessaan tietojohtamisen kompleksisuus on näistä syistä lisääntynyt vuosi vuodelta. Julkisen sektorin toimijoiden on ollut haastavaa pysyä mukana tässä muutoksessa, eikä riittäviä resursseja tai osaamista ole useinkaan tarjolla.  

Espoo tarjosi mahdollisuutta nykyaikaisen analytiikan hyödyntämiseen ja viimeisen vuoden aikana olen vetänyt projektia, jossa otettiin käyttöön moderneista ict-työkaluista koostuva data-alusta. Tiedon johtamisen kokonaisuus toteutettiin liiketoimintalähtöisesti ja sain olla vastuullisena toimijana aina fyysisen tason tietojen mallintamiseen ja määrittämiseen saakka. Urakka oli mittava ja antoi varmuuden seuraavan askeleen ottamiselle urallani. 

Innolink tarjosi mahdollisuuden hyödyntää laajaa osaamistani ja päästä mukaan osaavaan tietojohtamisen tiimiin. Ensimmäistä kertaa tietojohtamisen urallani minulla on nyt tiimi, jonka kanssa voin yhdessä viedä tietojohtamisen ilosanomaa eteenpäin laajalla rintamalla. Erityisen hienolta Innolinkillä tuntuu kannustava ja positiivista energiaa henkivä työkulttuuri!

Millaista erityisosaamista sinulla on tarjota Innolinkin asiakkaille? 

Tietojohtaminen on kokonaisuudessaan minua kiehtova teema ja osaamiseni kattaa sekä tiedolla johtamisen että tiedon johtamisen kokonaisuudet, prosessien suunnittelusta ja mallintamisesta aina kerättävän tiedon määrittelyyn, mallintamiseen ja dokumentointiin saakka. Pystyn suunnittelemaan ja vetämään haastavia ja laajoja projekteja, kuten datastrategian, tietojohtamisen kehittämissuunnitelman tai data-alustan käyttöönottoon ja määrittelyyn liittyv kokonaisuuksia. Erityinen osaamisalueeni mittarien muodostamisessa on kustannuslaskenta ja palvelujen tuotteistaminen. Pystyn tukemaan asiakasta tarvetta vastaavan laskentatavan määrittelemisessä ja toteutuksen automatisoimisessa. Itse automaation toteutuksen jätän kuitenkin datainsinöörien tehtäväksi. 

 

Anssi pähkinänkuoressa

Ikä: 39 vuotta
Perhe: IT-alalla konsulttina ahkeroiva vaimo sekä 2- ja 7-vuotiaat lapset
Harrastukset: Suunnistus ja frisbeegolf

Työhistoria:
• Stakes,
• THL,
• STM,
• Helsingin kaup
unki ja
• Espoon kaupunki

Osaaminen:
• data-alustan käyttöönoton tuki ja ohjaus,
• tietojohtamisen toimintamallien, prosessien ja roolien suunnittelutuki,
• datastrategian
muodostamisen tuki ja ohjaus,
• tietojohtamisen tiekartan muodostamisen tuki ja ohjaus sekä
• k
ustannuslaskenta ja tuotteistaminen.

 

Ota yhteyttä

Anssi Vartiainen
tietojohtamisen asiantuntija
anssi.vartiainen@innolink.fi
+358 50 355 6987


Viimeisimmät blogit: