Innolink

Kirjoittaja

Tämän juttusarjan pääosassa ovat Innolinkin työntekijät kaikista eri rooleista. Tällä kertaa esittelyvuorossa on Tiedolla johtamisen valmentaja Terhi Meriläinen.


Kuka olet?

Olen Terhi Meriläinen, viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Olen valmistunut puheviestinnän maisteriksi Tampereen yliopistosta. Vuorovaikutuksen valmentaminen eri konteksteissa on erityisalaani.


Mitä teet Innolinkillä?

Toimin tiedolla johtamisen valmennustiimissä, jossa vastaan erityisesti kulttuurivalmennuksesta eli tiedon laittamisesta töihin käytännössä ihmisten arkeen. Se tarkoittaa sitä, että kun mitattu tieto on saatu ikäänkuin jiiriin, niin vuorovaikutuksen avulla viedään yrityksissä kokonaisvaltaisesti tiedolla johdettua kulttuuria eteenpäin johdon, esimiesten, HR:n ja tiimien kanssa. Tiedon kautta viestimisestä ja tiedolla viestimisestä tulee näin kulttuurinen tapa, elämäntapa ja työväline. Kehitän viestinnän ja vuorovaikutuksen osa-alueita, käytäntöjä ja toimintatapoja asiakasyrityksissä ja sparraan asiakkaita viestinnän haasteissa kaikilla tasoilla.


Miten helpotat johtamisen arkea omassa työssäsi?

Kaikilla on elämänmittainen kokemus viestinnästä, mutta meillä Suomessa ei ole oikeastaan kulttuuria, jossa vuorovaikutustaitoja tietoisesti harjoitetaan paremmaksi. Helposti ajatellaan, että kaikki osaavat viestiä luonnostaan. Viestinnän ajatellaan palvelevan yrityksissä kaikkea muuta toimintaa, eikä pysähdytä viestinnän peruskysymysten, käytäntöjen ja vuorovaikutustaitojen äärelle, oli kysymys sitten johtamisesta, myyntitaidoista tai henkilöstön arjesta.

Viestintävalmennuksessa käymme läpi perusasioita, jossa kysytään kuka viestii, miten, missä, milloin, miten ja kuinka usein viestitään. Voin palastella esimerkiksi johdon kanssa, miten tietyntyyppinen viestintä tai viestinnän puuttuminen vaikuttaa vastaanottajissa ja organisaatiossa. Työtyytyväisyyskin kumpuaa usein siitä, että henkilöstö kokee, että heitä on informoitu ja he pystyvät vaikuttamaan asioihin.

Valmennuksessa tarkoituksenmukaistetaan viestintää palvelemaan strategisia tavoitteita ja kohotetaan omaa tieto- ja taitotasoa viestinnästä. Asiat voi aina ottaa haltuun. Se on elämänmittainen polku.


Mikä tekee sinusta tiedolla johtamisen suunnannäyttäjän?

Tieto johtaa toimintaan, jos ihmiset vievät asioita eteenpäin vuorovaikutteisesti. Kun viestinnän osaamiseni yhdistää organisaation käytössä oleviin tiedolla johtamisen malleihin ja käytäntöihin sekä kehitetään tiedolla johtamisen viestintäkulttuuria, niin silloin olemme saaneet liikutettua keulaa oikeaan suuntaan.


Miksi tiedolla johtaminen on sinulle tärkeää?

Tiedolla johtamisella voidaan vaikuttaa työelämässä onnellisuuteen ja hyvinvointiin laajasti tekemällä ennakoivia, eteenpäin katsovia päätöksiä. Tiedolla johtamisessa on paljon potentiaalia ja tätä täytyy kehittää 2020-luvulla laajasti suomalaisissa yrityksissä. Minkälaisessa nousukiidossa suomalaiset yritykset  ja työhyvinvointi voisivat ollakaan!

Humanistina näkökulmani on ihmisten hyvinvoinnissa, ja tiedolla johtaminen edistää luonnollisesti myös myös liiketoiminnallisia tavoitteita.


Miten kehität itseäsi tiedolla johtajana?

Humaanin pääoman tiedolla johtajana hankin aktiivisesti uutta tietoa, jäsennän sitä ja teen hyviä päätöksiä sen pohjalta. Tämä ala on periaatteessa sellainen, että ei voi jämähtää paikalleen. Täytyy olla koko ajan kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja uudistumisesta, ajattelun laajentamisesta ja uusista metodeista. Saatan itseni mielelläni uuden tiedon äärelle. Seuraan oman alani verkostoja ja keskustelua viestinnästä, valmentamisesta ja tiedolla johtamisesta.


Mitä odotat tiedolla johtamisesta tulevaisuudessa?

Ratkaisukeskeisyyttä. Helpommin saatavilla oleva data auttaa meitä päätöksenteossa. Ihmisillä on pääomaa muuhunkin kuin automatisoitavissa oleviin rutiinitöihin, ja  pystymme keskittymään paremmin luovuuteen ja vuorovaikutuksen.


Jos saisit yhden supervoiman, mikä se olisi ja miksi?

Haluaisin kosketuksen, joka parantaa ihmisiä fyysisesti ja henkisesti sekä ratkoo ihmisten välisiä ongelmia.


Mikä sinua innostaa arjessa ja työssä mitä teet?

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden lisääminen asiakkaan, oman työyhteisön ja omien työkavereiden arjessa. Omalla työlläni pystyn sujuvoittamaan ja helpottamaan arkea sekä oikomaan ihmisten välisiä konflikteja. Arjen ja työn pitää olla uteliaisuutta ruokkivaa ja oppimista mahdollistavaa. Haluan kokeilla uutta.


Mitä teet vapaa-aikanasi työn vastapainoksi?

Vietän tamperelaisessa Tukkateatterissa aikaani ohjaajana ja tänä syksynä myös näyttelijänä. Katson myös paljon teatteria. Tykkään liikkua paljon ulkona. Lajini ovat maatiepyöräily ja suunnistus.


Viimeisimmät blogit: