Edistynyt rajaaminen

Edistyneen suodattimen avulla aineisto voidaan rajata tarkasti ehtoja käyttäen. Dashboardilla ryhmänä esitettyjen numeroasteikkokysymysten rajaaminen on mahdollista vain edistyneen suodattimen avulla.

Edistynyt suodatin mahdollistaa rajauksien moniulotteisemman käyttämisen joukko-operaatioiden avulla. Klikkaa ensin dashboardin yläreunasta Edistynyt suodatin -painiketta (voi esiintyä tutkimuksesta riippuen eri nimellä).

Erillinen suodatettavien muuttujien valintaruutu aukeaa. Edistyneen suodattimen voi nimetä haluamansa mukaan.

Edistynyt suodatin muodostuu ehtosarjoista ja niiden alla olevista ehdoista. Ehtosarja voi olla joko JA-operaatio (Kaikki seuraavat ovat totta, eli jokainen ehto pätee rajatuissa vastauksissa) tai TAI-operaatio (Mikä tahansa seuraavista on totta, eli riittää, että yksi annetuista ehdoista on tosi rajatuissa vastauksissa).

Kun rajausoperaatioksi on valittu joko JA tai TAI, voidaan rajaukseen lisätä ehto painamalla Lisää uusi ehto. Tähän voidaan valita tutkimuksen mikä tahansa kysymys. Valitun kysymyksen mukaan siihen liittyvät operaatiot vaihtelevat. Tavallisen valintakysymyksen operaatiot on esitetty alla olevassa kuvassa.

Ehtoja voi lisätä monia, kuten alla, ja niissä on voitu valita yksi vaihtoehto (esim. on… ja ei ole…) tai monia (sisältää…) riippuen valitusta operaatiosta.

Edistyneeseen suodattimeen voidaan asettaa myös ehtosarjoja ehtosarjan sisään erittäin vaativissa rajauksissa, joita tehdään harvoin (ks. alla oleva kuva).

 

Edistyneen suodattimen poistaminen

Ehdon saa poistettua viemällä hiiri ehdon päälle ja painamalla oikeaan reunaan ilmestyvää harmaata miinus-painiketta.

Edistyneen rajauksen saa kokonaan poistettua palauttamalla dashboard oletusarvoihin.