Pekka Vuorela

Kirjoittaja

Ilmarisen ja Innolinkin yhteisen tiedolla johtamisen seminaarin teemana 3.4.2019 oli Ihmiset ja tieto – hyvän tiedolla johtamisen rakennuspalikat. Seminaaripäivä kirvoitti paljon keskustelua eri näkökulmista tiedolla johtamiseen ja mahdollisti verkostoitumista ja kokemusten jakamista uusien ja vanhojen tuttavuuksien kanssa. Kiitos kaikille osallistujille – saitte aikaan mahtavan seminaaripäivän! Koostimme vielä päivän kuumimpia puheenaiheita ja oivalluksia yhteen, jotta myös ne, jotka eivät päässeet paikalle voivat poimia päivästä itseään puhuttelevia ajatuksia.

Seminaarin avasivat Ilmarisen asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen ja Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela

Lavalle nousi ensimmäisenä Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén. Hän avasi Pihlajalinnan huikeaa kasvutarinaa ja menestymistä samanaikaisesti b2b-, b2c- ja public-sektorilla. Wirèn korosti, että terveydenhuolto tarvitsee tiedolla johtamista, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisen hoitoketjun toteutumisen jokaisen potilaan kohdalla. Avainasiaksi nousivat tiedolla johtamisen keinot ja jatkuva konseptien kehittäminen epävarmassa ja muuttuvassa markkinatilanteessa keskellä valtavaa sote-myllerrystä.

Mikko Wirén ja Jani Listenmaa

Innolinkin liiketoimintajohtaja Jani Listenmaa pisti itsensä likoon omasta elämästä otetun tiedolla johtamisen esimerkin avulla ja korosti eri lähteistä kerätyn tiedon yhdistämistä jaetun ymmärryksen saavuttamiseksi. Merkityksellinen tieto aktivoi ihmisiä dialogiin ja herättää uusia oivalluksia organisaation uudistumista ja kilpailukykyä varten. Tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan.

Uusia näkemyksiä strategiamalliin ja organisaatiorakenteeseen toi OP Ryhmän strateginen johtaja Pekka Puustinen. Hän korosti, että lyhytaikaisten ja lukittujen strategioiden aika on ohi. OP:n jatkuvasti päivittyvän strategiaprosessin luotaaminen perustuu skenaariomalleihin, joita seurataan jatkuvan mittauksen, analytiikan ja löydösten tulkinnan keinoin. Tällainen kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen mahdollistaa organisaatiossa nopean reagoinnin. OP:n tarina kertoo mullistavasta toimintakulttuurin muutoksesta ja voimakkaasta halusta uudistua; on siirrytty rahan johtamisesta ihmisten johtamiseen. Ketterässä organisaatiossa autonomiset tiimit ohjaavat itse toimintaansa kohti yhteisiä selkeitä, asiakaslähtöisiä tavoitteita. Johtaminen on yhä enemmän vastuun jakamista, tiimien valmentamista ja niiden toiminnan mahdollistamista.

Pekka Puustinen, Kati Huoponen ja Erkki Heikkinen

Ilmarisen palvelujohtaja Kati Huoponen nosti esiin jatkuvan oppimisen ja sen, kuinka organisaatioiden on oltava valmiita työelämän muutokseen. Työelämämuutoksen skenaariot luovat paineita kehittää tiedolla johtamista. Data, sen yhdistely ja jalostaminen tiedoksi ovat välttämättömiä onnistuneelle työkykyjohtamiselle. Optimitilanteessa työkykyjohtaminen on kiinteä osa yrityksen strategiaa.

Kiinteistömaailman toimitusjohtajan Erkki Heikkisen esityksessä pääteemaksi nousi tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen kaikilla johtamisen eri tasoilla. Kiinteistömaailmassa yhdistetään kovaa dataa nerokkaalla tavalla asiakaskokemukseen ja kokemuspohjaiseen tutkimustietoon. Tieto jaetaan koko organisaation käyttöön dynaamisesti ja visuaalisesti jäsenneltynä. Tiedolla johtamisessa korostuvat oikea tieto, tiedon löytäminen kootusti yhdestä paikasta ja reaaliaikaisesti johtamisen työkaluna.

Seminaarin puheenvuorot herättivät ajatuksia, miten tiedolla johtaminen konkreettisesti toteutuu organisaatioissa. Avainasemassa on omasta näkökulmastani avoimuus jaetulle ymmärrykselle, kun kovaa dataa, hiljaista sekä kokemuspohjaista tietoa yhdistellään toisiinsa. Tiedolla johtaminen on matka, joka tehdään taso kerrallaan – arkkitehtuurista systemaattiseen prosessiin tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Johtamismallit muuttuvat parhaillaan, samalla yksilöiden ja tiimien itseohjautuvuus korostuu. Muutos luo yhtäaikaisesti mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnalle, tiedolla johtaminen on johtamisen uusi väline muutoksen hallintaan.

Pyysimme osallistujilta seminaarin päätteeksi palautetta ja on ilahduttavaa nähdä, että jopa 75 % vastaajista sai seminaarista uusia ajatuksia ja oivalluksia. Lisäksi huikeat 72 % pystyy hyödyntämään seminaarin antia omassa tiedolla johtamisen arjessaan!

Seminaaripäivä jatkui puheenvuorojen jälkeen samppanjatastingin merkeissä. Pääsimme sommelier Kalle Naatulan opastamana maistelemaan André Clouet’n samppanjoita sekä vaihtamaan ajatuksia päivän puheenaiheista. Kuplivan keskustelun, verkostoitumisen ja uusien ideoiden jälkeen on mahtava lähteä kehittämään myös omaan toimintaamme ja tulevia tapahtumia.

Mukavaa kevättä ja toivottavasti nähdään taas pian uudelleen!

Kysyimme tiedolla johtamisen seminaarin aikana muutamalta osallistujalta: Miten teillä johdetaan tiedolla? Ensimmäisessä jaksossa Innolinkin Atte Pentikäinen haastattelee Juustoportin Aki Sundellia. Haastattelu on tallennettu Innolinkin ja Ilmarisen yhteisen tiedolla johtamisen seminaarin aikana 3.4.2019. Katso video tästä.

 


Viimeisimmät blogit: