21.05.2018 Kirjoittaja Innolink

HR-johtaja: miten mittaat ja johdat henkilöstösi viretasoa?

”Henkilöstön vire vaikuttaa työssä jaksamiseen ja yrityksen menestymiseen” on väite, johon jokaisen HR-johtajan lienee helppo yhtyä. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parempia asiakaskokemuksia, kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, luovaan ongelmanratkaisuun ja saavuttaa nopeammin ja tehokkaammin sille asetetut tavoitteet.

Miten henkilöstön virettä sitten tulisi mitata ja johtaa? Nykyaikaiset tiedonkeruutavat ovat tuoneet uusia ketteriä työkaluja perinteisten, pari kertaa vuodessa tehtyjen henkilöstötutkimusten rinnalle.

Viikoittainen viremittaus on työkalu, josta meillä Innolinkillä on omakohtaisia positiivia kokemuksia. Joka perjantai koko henkilöstö saa sähköpostiinsa lyhyen kyselyn, jossa selvitetään työntekijöiden syömisen monipuolisuutta ja terveellisyyttä, aktiivisuutta ja liikunnan harrastamista, saatua palautetta (sisäisesti tai asiakkaalta) sekä koettua energiatasoa ja työtehokkuutta kuluvan viikon aikana.

Toimitusjohtajamme Pekka Vuorelan mukaan viremittaus on osoittautunut varsin arvokkaaksi työkaluksi henkilöstön johtamisessa ja hyvinvoinnin vaalimisessa. ”Olemme yhdistäneet liikuntamäärien ja liikuntalajien datan seurannan henkilöstön subjektiivisen kokemukseen jaksamisesta ja viretilasta viikkotasolla. Mielenkiintoisen analyysista on tehnyt se, että olemme seuranneet kerätyn tiedon ja yritysten ja tiimien kaupallisen menestyksen välistä suhdetta. Kaikkein eniten liikkuvat, parhaiten voivat ja korkeamman vireen omaavat tiimit tuottavat myös parhaimman kaupallisen tuloksen.”

Nopeudesta ja ketteryydestä huolimatta viikoittainen viremittaus ei siis tarkoita massaratkaisua, vaan mittaus räätälöidään tukemaan yrityksen muita strategisia tavoitteita ja sidotaan yrityksen muihin käytössä oleviin datoihin ja mittareihin. Näin Vire-mittauksesta saadaan käyttöön reaaliaikainen työkalu, joka tukee yrityksen muuta tiedolla johtamista ja datan, hiljaisen tiedon ja tutkimustiedon kautta rakentuvaa jaettua ymmärrystä.

Juuri nyt ennen lomakautta olisi tuhannen taalan paikka mitata, missä vireessä oma henkilöstösi karkaa kesälaitumille ja varmistaa, että yrityksesi vire on parhaassa iskussa heti syksyn alussa.

Tutustu myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kokemuksiin viremittauksesta.

KYSY LISÄÄ:

Liiketoimintajohtaja Tuukka Suoniemi.