Henkilöstötutkimukset

Kuinka rakennan koko organisaationi läpäisevää kasvun kulttuuria? Miten edistän työkykyä sekä kasvatan työn tuottavuutta?

Henkilöstötutkimus

Kun haluat rakentaa dynaamista kasvun kulttuuria organisaatiossasi, henkilöstötutkimuksella saat kokonaiskuvan organisaatiosi toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kartoitamme esimerkiksi työntekijöiden työmotivaatiota, työn tuottavuutta, työyhteisön vuorovaikutuksen tai henkilöstön ja esimiesten osaamisen tasoa.

Viremittaus

Työyhteisön innovatiivisuus ja innostavuus, oma kokemus työn imusta ja oman työnteon intensiteetistä vaikuttavat sosiaalisten suhteiden ja omien elämäntapavalintojen ohella työvireeseemme, jaksamiseemme ja tuloksellisuuteen. Viremittauksella voidaan seurata viikoittain henkilöstön viretilaa, tehokkuutta, sitoutumista ja työn palkitsevuuden tunnetta. Viremittaus on myös oiva palautekanava henkilöstön ja esimiehen välillä.

Tiedon virittämö Kun haluat sparrausta työyhteisösi vireen ja vuorovaikutuksen parantamiseen esimiestyön ja työyhteisön toiminnan kehittämisen kautta. Lue lisää!

Esimiesarviointi

Esimiesarviointi kartoittaa esimiehen johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 360- tai 180-asteen luotauksella.

Menestystekijätutkimus

Menestystekijätutkimuksella kartoitetaan ja vahvistetaan sisäistä työnantajamielikuvaa ja työyhteisön henkeä sekä mahdollistetaan kohdennetun positiivisen palautteen antamisen kautta yhteinen energisoituminen.

Sisäinen asiakastutkimus

Sisäisellä asiakastutkimuksella selvitetään, miten hyvin työntekijät tuntevat organisaation sisäiset palvelut ja kuinka tyytyväisiä he ovat niihin.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää