Henkilöstötutkimus

Vaikuta työnantajamielikuvaan henkilöstökokemusta kehittämällä

Henkilöstön hyvä työvire ja kannustava työkulttuuri kehittävät työnantajamielikuvaa ja työyhteisön optimaalista tuottavuutta. Vuosittaisella strategisella henkilöstötutkimuksella muodostat kokonaiskuvan organisaatiosi toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Henkilöstötutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi työntekijöiden työmotivaation, työn tuottavuuden, työyhteisön vuorovaikutuksen sekä henkilöstön ja esimiesten osaamisen tasoa.

 

 

 

Henkilöstötutkimus auttaa kehittämään

  • työtekijäkokemusta ja -motivaatiota,
  • henkilöstön ja esimiesten osaamistasoa,
  • työn tuottavuutta,
  • työilmapiiriä ja vuorovaikutusta ja
  • työnantajamielikuvaa.

 

Viremittaus

Työyhteisön innovatiivisuus ja innostavuus sekä oma kokemus työn imusta ja työnteon intensiteetistä vaikuttavat sosiaalisten suhteiden ja omien elämäntapavalintojen ohella henkilöstön työvireeseen, jaksamiseen ja tuloksellisuuteen. Jatkuva henkilöstötutkimus eli viremittaus auttaa kehittämään organisaatiosi henkilöstökokemuksen prosesseja pitkäjänteisesti. Viremittauksella seuraat säännöllisesti henkilöstön viretilaa, tehokkuutta ja sitoutumista sekä työn palkitsevuuden tunnetta. Viremittaus on myös oiva palautekanava henkilöstön ja esimiehen välillä.

 

HR-datan korrelaatioanalyysi

Yhdistämällä kokemusperäistä tietoa HR-dataan nähdään kuinka suuri yhteys on henkilöstön tyytyväisyyden sekä koulutuksen vaikuttavuuden, tuottavuuden, tehokkuuden tai poissaolojen välillä.

 

Henkilöstötutkimuksiimme kuuluvat myös esimiesarviointi, menestystekijätutkimus ja sisäinen asiakastutkimus.

 

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää