Henkilöstön tiedolla johtaminen

Lisää virettä. Lisää oivallusta. Lisää vaikuttavuutta.

Tavoitteena parempaa työelämää – investointi tulevaisuuteen

Innostunut, avoin työilmapiiri. Motivoitunut työyhteisö, joka tuottaa aktiivisesti yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oivalluksia toiminnan kehittämiseksi. Vuorovaikutteinen, kannustava toimintakulttuuri, hallitusti (itse)ohjautuva toiminta uudistuvan ympäristön haasteissa. Onnistumisen kokemukset ja niiden jakaminen. Organisaation uusiutumiskyky sekä kyky hyödyntää yksilöiden parasta potentiaalia.

Kuulostaako unelmien toimintakulttuurilta?

Haluamme kaikki tehdä mielekästä työtä, jolla on yhteinen tarkoitus. Haluamme kokea työn imua, haluamme nähdä oman työpanoksemme vaikuttavuutta – tehdä niitä asioita, joissa olemme parhaimmillamme, kehittyä työssämme.

Yhteinen tavoite hämärtyy helposti arjessa. Kireät aikataulut, hektinen multitaskaaminen, epäselvät toimintamallit, horjuva ajanhallinta ja itseohjautuvuus jatkuvan muutospaineen alla syö työhyvinvointia, motivaatiota ja suoriutumiskykyä. Heijastamme ympärillemme joko uupunutta tai motivoitunutta ilmapiiriä. Innostus tarttuu, samoin negatiivisuus. Kumpaa sinä tuot ja tahdot tuoda tullessasi työyhteisöön?

Mielestämme yhteistä, oivaltavaa ja sitoutunutta toimintakulttuuria kasvattavat tekijät ovat avain työhyvinvointiin ja organisaation kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Koska henkilöstön voimavarat ovat organisaation tärkein pääoma matkalla tulevaisuuteen, sitä pääomaa kannattaa hoitaa ja kehittää.

Työyhteisön voimavarat yhteiseen käyttöön

Henkilöstön tiedolla johtamisen palvelujen avulla aktivoimme yhteistä ajattelua ja uusia oivalluksia, aina tarkoituksenmukaisella tavalla. Mahdollistamme uusia kokeiluja ja erilaista tekemistä työyhteisön tiedolla johtamisen, osallistavan toimintakulttuurin ja osaamisen kasvattamiseen. Avaamme mahdollisuuksia tuottaa yhteisen kokemuksen ja tiedollisten sytykkeiden avulla lisää vaikuttavuutta arjen tekemisiin. Työskentelyt tuottavat yhteistä ymmärrystä, aikaansaavat innostusta ja sitoutumista sekä rakentavat vuorovaikutteista toimintakulttuuria. Sisältäpäin, aidosti ja työyhteisölähtöisesti.

Tutustu palveluihimme

 

Henkilöstön tiedolla johtamisen palveluissa hyödynnämme räätälöidysti tarkoituksenmukaisia työkaluja, kuten tiedolla johtamisen mallintaminen, osallistavat ja toiminnalliset menetelmät, johto-, esimies- ja työyhteisövalmennukset, koulutukset ja asiantuntijasytykkeet, ryhmä- ja yksilöcoaching sekä digitaalinen yhteiskehittely.

Henkilöstön tiedolla johtamisen konsultointi ja valmennus kattaa organisaation toiminnan eri tasot ja tahot:

 

Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää

Tiedolla johtamisen konsultointi

Paula Syväniemi

Valmentaja

Blogi